Lakseeksporten stagnerer

For første gang på flere tiår, reduseres eksporten av laks fra Norge. Årsaken er sykdomsutbrudd på fisken.

laks

Sykdom gjør at oppdretterne sliter med å produsere nok fisk.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Utbrudd av fiskesykdommer og lave sjøtemperaturer langs hele kysten, har for første gang på flere tiår ført til en reduksjon i lakseeksporten fra Norge. Oppdretterne har for tiden ikke nok laks å sende ut i markedet.

- For tiden er tilbudet begrenset på grunn av naturgitte årsaker, blant annet sykdom, sier styreleder Ulf Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Fiskesykdommen ILA rammer oppdrettsnæringen med jevne mellomrom. Nå har i tillegg en ny sykdom, PD, (Pancreas Disease) bydd på problemer for oppdretterne. De siste fire månedene har eksporten av laks vært på samme nivå, eller lavere sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel er det ingen større bekymring å spore hos næringen.

- Markedet har hatt en kraftig vekst de siste årene, og det er stadig flere som melder seg på i etterspørselen etter norsk laks, sier markedssjef for laks i Eksportutvalget for fisk, Børge Grønnbeck.

Og fiskeoppdretterne mener bestemt at næringen nå er i ferd med å få bukt med sykdommene, og at eksporten derfor vil øke igjen allerede neste år.

- Ja, det er helt naturlig. Hvis bare fisken får vokse opp under normale omstendigheter, vil både produksjonen og eksporten øke igjen, sier Ulf Ellingsen i Ellingsen Seafood.