Laks rømte fra prisvinnende merder

Flere hundre smolt rømte fra det nye lukkede oppdrettsanlegget i Bindal. – Det skyldes flere uheldige sammentreff, sier selskapet bak.

Selskapet Akva Design med lukkede anlegg

I løpet av to år har ingen laks i de lukkede merdene rømt. Da det nye anlegget i Bindal skulle kjøres inn lørdag gikk det galt, og 350 smolt rømte.

Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

Nordlandsbedriften AquaCulture Innovation bekrefter i en pressemelding at 350 smolt har stukket av fra en lukket merd i det nyetablerte anlegget.

Anlegget ligger i Møllebogen i Bindal kommune i Helgeland, og benytter AkvaDesign AS sin lukkede merdteknologi.

Selskapet ble i sommer tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris 2013 for å ha utviklet lukkede merder som kan bidra til å løse problemet med lakselus og rømning.

Anders Næss i AkvaDesign AS

– Det var flere uheldige sammentreff som gjorde at laksen fant veien ut av en lukket merd, forklarer Anders Næss i AquaCulture AS.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK
Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo

– Det skal ikke skje, og det har heller ikke skjedd før, sier kommunikasjonsrådgiver Mette Siri Brønmo i AquaCulture Innovation.

Foto: Brønnøysundregistrene

Ingen laks i forsøksmerdene hadde nemlig fått lus, og ingen hadde rømt i løpet av de to årene med testing. Før lørdag, altså.

– Vi har til nå satt ut over 500.000 smolt i de lukkede merdene de siste to årene, og dette er noe vi aldri har opplevd før, sier Anders Næss i AquaCulture Innovation i pressemeldinga.

Pumpestopp stresset smolten

Pressemeldinga kom to timer etter at Fiskeridirektoratet hadde meldt om at selskapet hadde rapportert til dem om mistanke om rømning, skriver Brønnøysunds Avis.

– Det var flere uheldige sammentreff som gjorde at laksen fant veien ut av en lukket merd, forklarer Næss.

Selskapet har i samarbeid med SinkaBerg Hansen etablert det første nye lukkede anlegget i Møllebogen.

Da smolten skulle settes ut lørdag kveld gikk det galt, og laksen rømte.

– Vi fikk en pumpestopp på grunn av en jordfeil i et forrykende vær mandag kveld. Det tok også lyset i den ene merden, sier Næss og fortsetter:

– Lysmangelen stresset smolten og vi fikk både en del dødsfisk og noen smolt som fant veien ut av innløpssystemet i den lukkede merden.

– Skal ikke skje

Ifølge selskapet kom situasjonen raskt under kontroll.

– Det er ikke snakk om store mengder fisk som rømte, og mange av dem ble også fanget igjen, forteller kommunikasjonsrådgiver i AquaCulture Innovation, Mette Siri Brønmo til NRK.no.

– Dette er lukkede merder, hvordan kunne de rømme?

– Det skal ikke skje, og det har heller ikke skjedd før. Men det var som sagt flere uheldige sammentreff da anlegget skulle kjøres inn.

Brønmo sier selskapet nå har satt i gang flere tiltak, blant annet knyttet til alarmen ved pumpestopp og gitter i innløpssystemet.

– Viktig å dra lærdom

AquaCulture Innovation og Sinkaberg Hansen har onsdag hatt møter både med fiskerimyndighetene og Mattilsynet.

– Dette er en hendelse som det er viktig å dra lærdom av, både i forvaltningen og næringen, sier seksjonssjef Henrik Hareide ved tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet til Brønnøysunds Avis.

– Derfor er det avgjørende å få kartlagt hva som er årsaken til rømming fra et lukket anlegg, legger han til.

Signar Berg-Hansen i Bindalslaks bekrefter overfor avisa at hendelsen skjedde i Møllebogen, men viser til AquaCulture Innovation for øvrige kommentarer.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.