NRK Meny
Normal

Laks rømte fra prisvinnende merder

Flere hundre smolt rømte fra det nye lukkede oppdrettsanlegget i Bindal. – Det skyldes flere uheldige sammentreff, sier selskapet bak.

Selskapet Akva Design med lukkede anlegg

I løpet av to år har ingen laks i de lukkede merdene rømt. Da det nye anlegget i Bindal skulle kjøres inn lørdag gikk det galt, og 350 smolt rømte.

Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

Nordlandsbedriften AquaCulture Innovation bekrefter i en pressemelding at 350 smolt har stukket av fra en lukket merd i det nyetablerte anlegget.

Anlegget ligger i Møllebogen i Bindal kommune i Helgeland, og benytter AkvaDesign AS sin lukkede merdteknologi.

Selskapet ble i sommer tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris 2013 for å ha utviklet lukkede merder som kan bidra til å løse problemet med lakselus og rømning.

Anders Næss i AkvaDesign AS

– Det var flere uheldige sammentreff som gjorde at laksen fant veien ut av en lukket merd, forklarer Anders Næss i AquaCulture AS.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK
Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo

– Det skal ikke skje, og det har heller ikke skjedd før, sier kommunikasjonsrådgiver Mette Siri Brønmo i AquaCulture Innovation.

Foto: Brønnøysundregistrene

Ingen laks i forsøksmerdene hadde nemlig fått lus, og ingen hadde rømt i løpet av de to årene med testing. Før lørdag, altså.

– Vi har til nå satt ut over 500.000 smolt i de lukkede merdene de siste to årene, og dette er noe vi aldri har opplevd før, sier Anders Næss i AquaCulture Innovation i pressemeldinga.

Pumpestopp stresset smolten

Pressemeldinga kom to timer etter at Fiskeridirektoratet hadde meldt om at selskapet hadde rapportert til dem om mistanke om rømning, skriver Brønnøysunds Avis.

– Det var flere uheldige sammentreff som gjorde at laksen fant veien ut av en lukket merd, forklarer Næss.

Selskapet har i samarbeid med SinkaBerg Hansen etablert det første nye lukkede anlegget i Møllebogen.

Da smolten skulle settes ut lørdag kveld gikk det galt, og laksen rømte.

– Vi fikk en pumpestopp på grunn av en jordfeil i et forrykende vær mandag kveld. Det tok også lyset i den ene merden, sier Næss og fortsetter:

– Lysmangelen stresset smolten og vi fikk både en del dødsfisk og noen smolt som fant veien ut av innløpssystemet i den lukkede merden.

– Skal ikke skje

Ifølge selskapet kom situasjonen raskt under kontroll.

– Det er ikke snakk om store mengder fisk som rømte, og mange av dem ble også fanget igjen, forteller kommunikasjonsrådgiver i AquaCulture Innovation, Mette Siri Brønmo til NRK.no.

– Dette er lukkede merder, hvordan kunne de rømme?

– Det skal ikke skje, og det har heller ikke skjedd før. Men det var som sagt flere uheldige sammentreff da anlegget skulle kjøres inn.

Brønmo sier selskapet nå har satt i gang flere tiltak, blant annet knyttet til alarmen ved pumpestopp og gitter i innløpssystemet.

– Viktig å dra lærdom

AquaCulture Innovation og Sinkaberg Hansen har onsdag hatt møter både med fiskerimyndighetene og Mattilsynet.

– Dette er en hendelse som det er viktig å dra lærdom av, både i forvaltningen og næringen, sier seksjonssjef Henrik Hareide ved tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet til Brønnøysunds Avis.

– Derfor er det avgjørende å få kartlagt hva som er årsaken til rømming fra et lukket anlegg, legger han til.

Signar Berg-Hansen i Bindalslaks bekrefter overfor avisa at hendelsen skjedde i Møllebogen, men viser til AquaCulture Innovation for øvrige kommentarer.