Hopp til innhold

Fiskekundane får nærast sjokk når dei ser prisen

Prisane på fisk og kjøtt har skote i vêret den siste tida. Samtidig stuper salet av fisk. Det bekymrar ernæringsekspert.

Martin Odding smiler og plasserer uer i ferksvaredisken

FORSTÅR: Martin Odding ved Eurospar i Bodø sentrum meiner fersk fisk er altfor dyrt. – Men fiskarane og dei som produserer fisken må jo også ha betalt, så sånn sett er dette litt ansvaret til staten, seier han.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det siste året har salet av fersk fisk gått kraftig ned, seier Martin Odding i ferskvaredisken på Eurospar i Bodø sentrum.

– Det kjem først og fremst av prisane. Kundane synest det er altfor dyrt. Mange får eit lite sjokk når dei får prisen.

Matvarene i norske butikkar blir berre dyrare og dyrare. Seinast i februar vart prisane skrudde opp endå eit hakk.

Nokre av varene som har auka mest i pris er fersk fisk og kjøtt. Og det får i alle fall konsekvensar for salet av fisk.

Prisane går opp, salet stuper

Tal frå Norgesgruppen er klokkeklare. Salet av sjømat har falle 13 prosent så langt i år.

– Det er nedgangen i salet av rein fisk som gir størst utslag, skriv kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen, Kine Søyland, i ein e-post til NRK.

Og i salet av lakse- og aurefilet er det tydeleg at salet følgjer prisen.

Volumet fell dramatisk når prisane aukar på fisk. Det utfordrar måla våre om ei sunnare handlekorg som inneheld fisk og sjømat, skriv Søyland.

Dei ser at rein fisk til ein viss grad blir erstatta av omarbeidde fiskeprodukt som fiskekaker og – pudding. Salet av slike produkt har gått opp 20 prosent, viser tal frå Norgesgruppen.

Både Coop og Noregs sjømatråd ser dei same tendensane. Prisane går opp, og salet går i dei fleste tilfelle ned.

– Samtidig ser vi at frosne laksefiletar har hatt ein liten prisnedgang, og ein auke i salet på over 20 prosent, skriv sjømatanalytikar Eivind Hestvik Brækkan i sjømatrådet til NRK.

Om nedgangen i salet har store konsekvensar for norsk sjømatnæring er vanskeleg å seie.

Det varierer nok mellom ulike delar av næringa. For nokre aktørar er Noreg ein veldig viktig marknad, men det aller meste av den norske sjømaten blir eksportert til utlandet, skriv Brækkan.

Esker med fiskegrateng og fylt fiskefilet i frysedisken

ERSTATTAR: Fiskekaker og andre fiskeprodukt erstattar i ei viss grad reine fiskeprodukt når prisane stig.

Foto: Petter Strøm / NRK

På Eurospar i Bodø sentrum ser Martin Odding at folk heller kjøper frosen fisk og frosne fiskeprodukt.

– Slik eg ser det er det ikkje nødvendigvis ei utfordring. Du får nesten ikkje ferskare fisk enn den frosne fisken. Den blir frosen ned rett etter at han blir henta frå havet, så kvaliteten på fisken er veldig bra.

Uheldig dreiing

Ernæringsfysiolog Malin Rofstad Berg ved Nordlandssjukehuset synest det er synd at vi erstattar reine produkt med omarbeidd mat.

Det er sjølvsagt ikkje ei positiv utvikling. Ein ønskjer at alle skal ha høve til å kjøpe reine råvarer uavhengig av økonomi. Det bekymrar meg at fiskeprodukt blir dyrare, då vi allereie ser at nordmenn flest et for lite fisk, seier Berg.

EN pakke med laksefilet i kjøledisken hos Kiwi

FLERE HUNDRE KRONER: Cirka 600 gram laksefilet med skinn kostar 208 kroner per kilo hos Kiwi i Bodø sentrum.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ho seier det er store forskjellar på næringsinnhald i dei reine fiskefiletane og dei omarbeidde produkta. Spesielt når det gjeld vitamin, mineral og feittsyrer. Og det treng folk meir kunnskap om, meiner ho.

I tillegg inneheld mange fiskeprodukt mindre enn 50 prosent fisk, og då kan ein stille spørsmålet om det i det heile kan kallast eit fiskeprodukt, seier Berg.

Vidare seier ho at eit viktig tips er å alltid lese på innhaldsdeklarasjonen, og velje fiskeprodukt der fisk er første ingrediens. Dei har ein høg del reint fiskekjøtt og mest mogleg protein.

Om ferske produkt er for dyrt, så kan det lønne seg å velje frosne råvarer, dei ofte er billigare, seier ho.

Les også: Reagerer på «melis» til femdobbel pris: – Så sleipt

Fotokollasj. Line Bråten smiler bredt til kamera. Hun har blå øyne, blondt skulderlangt hår og sort genser. I forgrunnen er et bilde av Toro ostekrem.
Fotokollasj. Line Bråten smiler bredt til kamera. Hun har blå øyne, blondt skulderlangt hår og sort genser. I forgrunnen er et bilde av Toro ostekrem.