Laks kan få genmodifisert mat

Norsk oppdrettslaks må spise genmodifisert plantefôr i framtiden. - Svært uheldig mener genforsker.

 

I framtiden kan laksen få genmodifisert fôr.
Foto: NTB-arkivfoto

Genmodifisert fiskefôr er framtidas føde for den norske oppdrettslaksen. Det mener i alle fall oppdretterne.

I dag er det utstrakt bruk av vegetabilske oljer i fôret, men det er stadig vanskeligere å finne råvarer som ikke er genmodifisert.

Nestleder i Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening, Hans Abrahamsen, ser ikke for seg en framtid fri for såkalt GMO-fôr.

- Jeg tror det er unngåelig. Om man ser globalt sett blir det mer og mer genmodifisering av maten. Det er vel bare Norge, Sverige og Finnland som fremdeles holder seg utenfor dette.  

Ikke nok med at oppdrettslaksen tvinges til å bli vegetarianer på grunn av mangelen på fiskeråvarer. I framtiden må den også finne seg i å innta genmodifisert føde.

Trolig klarsignal

Mattilsynet, som følger EØS-reglene, sier trolig ja til å bruke 25 genmodifiserte planteråvarer i fiskefôr, slik FHL har søkt om. Planteråvarene brukes nå i EU, og Hans Abrahamsen i FHL er positiv til det såkalte GMO-fôret.

- Det er mange fordeler med GMO-materialet. F. eks insektsbekjempelse uten å bruke sprøytemidler og bedre vekst. Om man ser det energimessig i verdenssammenheng er det en bedre måte å utnytte ressursene. 

- Ikke sikkert nok

Terje Traavik, ved Norsk Institutt for genøkologi, tror derimot ikke dagens genteknologi er godt nok sikret mot avvik.

- Jeg vil helst ikke se for meg en slik framtid. Du kan f. eks forutsi til en viss grad hva slags genmodifisert produkt du vil innføre i en plante. Men du kan samtidig ha gjennomført en del andre endringer som verken er heldig for dyrehelse, folkehelse eller miljøet. 

Nettsending med programleder Sveinung Åsali.

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge

Oppsummert

Vi gir deg de viktigste nyhetene direkte fra hele Nord-Norge. Følg nettsendingen mellom klokken 17.00 og 19.00.

  • Kan ta førsteåret hjemme

    Et desentralisert videregående skoletilbud ble lansert i Finnmark i dag. Det åpnes for at videregåendeelever kan ta det første skoleåret hjemme. Fylkesråd Johnny Ingebrigtsen sier til iFinnmark at hvis sju elever søker, så vil tilbudet opprettes.

  • Motorferdselsforbud delvis opphevet

    Fylkesmannen har delvis opphevet motorferdselsforbudet i skuterløypene i Tana. Skuteløype 5 fra Màskejohka til Stuorra Ilis åpner i dag. I går åpnet Hillagurra-løypa, etter at reinbeitedistrikt 9 samlet og flyttet sine reinsdyr mot sommerbeitet.

Torsdagens nyhetssending fra NRK Nord
Onsdagens nyhetssending fra Nord-Norge
Dagens sending, NRK Nord.
Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig
NRKs direktesendte nyhetssending for hele Nord-Norge, mandag 6. februar 2017.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.
I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Marius Birkeland fanget dette synet.