NRK Meny
Normal

Lærerstudent: – Krise hvis flere velger bort utdanningen fremover

Bare i underkant av 100 studenter har fått tilbud om plass på lærerutdanningene i Nordland til høsten. På landsbasis står over 300 plasser ledig, en god del av dem i nettopp Nordland. Studenter og utdanningsforbundet er svært bekymret.

Universitetet i Nordland

Ved Nord universitet (tidligere Universitet i Nordland) klarer man trolig ikke å fylle opp alle studieplassene ved lærerutdanningene denne høsten. Bedre står det til på landsbasis.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Katarina Kvæl

Katarina Kvæl studerer selv grunnskolelærer 5. til 10. trinn, synes det er synd at det ikke er flere søkere, og peker på at det også blant de som har søkt pleier å være et visst frafall.

Foto: Privat

Tall fra Samordna opptak viser at det kan bli mange ledige plasser på lærerutdanningene i Nordland til høsten.

Etter første opptak til høyere utdanning har i underkant av 100 studenter fått tilbud om plass ved lærerutdanningene i Bodø og Nesna. En tredel, eller rundt 50 plasser, står tomme.

NRK har gått igjennom tallene for hele landet. Av de totalt 3900 studieplassene på 1-7 trinn og 5-10 trinn, samt master, står om lag 330 plasser ledig.

Katarina Kvæl studerer grunnskolelærer 5. til 10. trinn ved Nord Universitet og tror mangel på lærere i fremtiden kan gå på bekostning av opplæringen til elevene.

– Da må kanskje flere ufaglærte inn. På mindre steder kan det hende at man må bruke folk uten pedagogikk eller relevant utdanning for faget de blir satt til å undervise i, sier Kvæl.

Man trenger faglige sterke i skolen som vet hva de holder på med og hvordan de skal håndtere elever.

Katarina Kvær / Student på lærerutdanninga

Kaller situasjonen krise

En person uten tilstrekkelig pedagogisk kompetanse er kanskje ikke i like god stand til å oppdage elever med behov for spesialtilpasset undervisning, fortsetter hun.

Gerd Inger Simonsen, leder Utdanningsforbundet Nordland

Leder av Utdanningsforbundet i Nordland, Gerd Inger Simonsen, nøler ikke med å kalle situasjonen en krise.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– I år, som tidligere, har jeg sett utrolig mange utlyste lærerstillinger i Nordland. Får man ikke fylt opp disse, og flere velger bort utdanningen fremover, er det jo krise.

Leder i utdanningsforbundet Gerd Inger Simonsen mener det er på høy tid at vi omtaler lærermangelen som nettopp dét.

Hun er klar på at yrket må gjøres attraktivt igjen for ungdommen.

– Læreryrket er givende men svært krevende. Statusen til yrket har blitt svekket over flere år. Det trengs endringer i lønns og arbeidsvilkårene, og at profesjonen igjen må møtes med nødvendige tillit og respekt, forteller Simonsen.

– Tallene for Nordland gir ingen grunn til optimisme. Det er all grunn til bekymring, legger hun til.

– Utfordrende kompetansekrav

Som NRK fortalte tidligere denne uka viser tall fra SSB at det i 2040 vil mangle nesten fire tusen lærere på landsbasis.

At Stortinget i fjor vedtok nye kompetansekrav for lærere, som innebærer at de som underviser i matte, engelsk og norsk i grunnskolen må ha fordypning i fagene, hjelper heller ikke på, sier organisasjonssjef Andre Edvardsen i Meløy kommune.

Der har de i dag godt over 120 lærere. Et tosifret antall av disse må skiftes ut hvert år, forteller han. Dessuten må mange ta videreutdanning.

– Da må vi ha vikarer for dem, og det skaper nok en utfordring. Det er en utfordring for oss i dag å skaffe nok lærere, og det ser ikke akkurat ut til å bli enklere i fremtiden.