- Dette fungerer bare ikke

Lærerne gir strykkarakterer til ordningen med bærbar PC i den videregående skolen.

Skole-PC Nordland

TIL ALLE: Fra og med skoleåret 2007/2008 skal obligatorisk bruk av bærbar datamaskin iverksettes for alle elever som går i VG1 og VG2, har Nordland Fylkeskommune bestemt. - Ordninga fungerer ikke, mener lærerne.

Foto: NRK / NRK

- Tenk deg en lærebok hvor det mellom fagstoffet fantes avisoppslag, porno, tegneserier, spill og meldinger fra venner. Hvor mange vil klare å unngå å bla opp på disse sidene?

Det skriver en av lærerne som har deltatt i NRK sin undersøkelse av pc-ordninga i videregående.

90 prosent av de som har svart på en undersøkelse fra NRK mener at deres elever daglig bruker pc-en til spill og chatting i timene.

- Facebook om hjørnet

- Hverdagen i klasserommet er en kjempeutfordring. Uansett hvor spennende vi prøver å gjøre undervisningen, blir det alltids litt dødtid i løpet av en time. Da ligger Facebook og Youtube rett rundt hjørnet. De svitsjer kjapt mellom sidene og det nytter lite for en lærer å kontrollere 25-30 elever til enhver tid, sier lærer Olav Skårdalsmo ved Mosjøen videregående skole.

Hva synes du om det?

Det er slitsomt, sier han.

Innført hals over hode uten plan og mening. Kun visjoner fra politikere fjernt fra skolehverdagen. Det verste er at det har gått ut over skolebøkene. Disse blir virkelig savnet av elevene.

Svar fra lærer i undersøkelsen

- Lærer mindre utenat

Den omstridte PC-ordninga i videregående skole får nå slakt av nordlandslærerne, to år etter at den ble innført. I alt 374 lærere har svart på NRK-undersøkelsen, der 90 prosent svarer at deres elever daglig bruker pc-en til spill og chatting i timene.

Hvor ofte opplever du at PC-en blir brukt til utenom-faglige ting av elevene i undervisningen?

Hvor ofte opplever du at PC-en blir brukt til utenom-faglige ting av elevene i undervisningen? Eksempelvis til spill, chatting på msn eller andre aktiviteter.

Foto: Grafikk NRK
Hvor stor læringseffekt mener du det er av å ha undervisning med bærbare PC-er?

Hvor stor læringseffekt mener du det er av å ha undervisning med bærbare PC-er?

Foto: Grafikk NRK

80 prosent av lærerne tror elevene lærer like mye eller mindre når de bruker pc som verktøy. Olav Skårdalmo tror elevene lærer mindre med datamaskin.

- Dagens elever har adgang til uendelige mengder kunnskap, men har mindre i hodet. De skjønner ikke at de trenger å lære seg ting utenat - de har jo alt på nettet, sier Skårdalsmo.

Skole-PC ordning i Nordland

Elevene får et tilskudd på 4000 kroner til å kjøpe eller dekke tidligere kjøp av bærbar datamaskin.

Foto: NRK / NRK

- Stort problem

Bodil Flikke Hestvik ved Brønnøysund videregående har undervist i data i 15 år. Men selv for en lærer som er positiv til pc, oppleves skolesituasjonen nå som svært anstrengende.

- Problemet er voksende. Elevene henter informasjon til oppgaver helt ukritisk fra nettet og ser dessverre ikke at det er de selv som blir taperne, sier Flikke Hestvik.

Nordland fylkeskommune bruker årlig over 20 millioner kroner på å sponse elevene med egen PC. Samtidig sparer fylket penger på å ikke kjøpe inn like mange skolebøker.

Det er vanskelig å ta opp temaet, uten å bli betraktet som en kverulant. Jeg er absolutt ikke motstander av pc, men det må ha en faglig verdi, noe det i dag alt for ofte ikke har.

Svar fra lærer i undersøkelsen

De største taperne er de flinkeste og de minst flinke elevene. PC stjeler undervisningstid fordi den tar fokus bort fra fag og undervisning.

Lærer som svarte i undersøkelsen

- Innført som prestisjeprosjekt

Hege Monica Eskedal er fylkestillitsvalgt i Musikernes Fellesorganisasjon og jobber som musikklærer Sortland videregående skole. Nylig har fylkeskommunen selv gjennomført en undersøkelse av PC-ordninga.

- Tendens i NRKs undersøkelse stemmer godt med inntrykket jeg har fra undersøkelsen nylig gjort av Nordland fylkeskommune, sier Eskedal.

- Mitt inntrykk er ordninga er innført alt for raskt, den har vært lite gjennomtenkt og har blitt et prestisjeprosjekt. Samtidig falt den sammen med store skolesammenslåinger der mange skoler ble slått sammen. Midt oppi det hele kom Kunnskapsløftet, som var en reform som krevde mye ressurser med nye læreplaner.

Bruk av pc vanskeliggjør klasseromssamtalen, vanskeliggjør muntligtreningen i fremmedspråk og virker spesielt distraherende på elever som i utgangspunktet har problemer med å konsentrere seg. Spesielt endel gutter blir veldig distrahert av spill osv.

Svar fra lærer i undersøkelsen

- Burde ventet

Hun mener fylkeskommunen med fordel kunne ha ventet med ordninga.

- Men i ettertid ser jeg at elevene våre som nå går ut har allmennkunnskap på digitale verktøyer som tidligere elever ikke hadde, sier Eskedal til NRK.

8-9 fylker i Norge har vedtatt at elevene skal benytte PC-er i undervisningen i videregående skole. Mer om de ulike løsningene fylkene har valgt kan du lese her.

PCen tar mye av undervisningstida. Det er mange ledd som skal fungere, oppkobling mot server, nettverk,programvare, PC, strømforsyning, kabler, prosjektor mm.

Ellers bruker elevene mye tid til chatting, spill o.l. som har lite med læring å gjøre. Det må så brukes mye tid til opplæring, formaninger og brukrelaterte konflikter. Selvfølgelig er PCen også til stor nytte for elevene, men for et flertall av elevene tror jeg vinninga går opp i spinninga!

Lærer i undersøkelsen

Tar ikke selvkritikk

Undervisningssjef i Nordland fylkeskommune Jorulf Haugen er ikke overrasket over resultatet fra undersøkelsen, men han mener pc-ordningen er kommet for å bli.

- Vi er ikke overrasket. Men det er ikke feil det som er gjort av fylkestinget. Vi står foran et mangeårig arbeid for å få skolen til å ta i bruk de læringsmuligheter som ligger i den nye teknologien.

Haugen innrømmer at det er en utfordring å unngå at elevene sporer av i undervisningen. En del av løsningen blir å utvikle nye læringsresursser på internett. Alle fylkeskommunene i landet har gått sammen om å utvikle dette for norsk, naturfag og helse- og sosialfag fra høsten, forklarer Haugen.

- Der får lærere og elever tilgang på gode tilrettelagte læringsressurser som gjør at de kan ta i bruk de gode mulighetene som ligger med den nye teknoloien, sier Haugen.

Lederen i Utdanningsforbundet i Nordland, Kari Sletten, mener fylkeskommunen bør ta signalene fra lærerne mer på alvor.

- Vi trenger noen kjøreregler for bruk av pc-en. Lærerens autoritet blir sterkt utfordret, og det er et problem Fylkeskommunen bør ta på alvor.