Lærer anmeldt etter mistanke om vold mot 8-årig elev

– Vi er i gang med å avhøre vitner, opplyser politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt.

 Narvik Rådhus

Barnevernstjenesten har anmeldt en lærer i en skole i Narvik. Fornærmede er en åtte år gammel gutt.

Foto: Mathis Eira / NRK

Det var i april i år at barnevernstjenesten i Narvik leverte inn en politianmeldelse etter mistanker om at 8-årig elev har vært utsatt for tilfeller av fysisk maktbruk over lang tid ved en av grunnskolene i Narvik, skriver avisen Fremover.

Siv Remen

Politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Barnevernstjenesten har mistanke om at det er utøvd fysisk vold mot en elev ved skole i Narvik, bekrefter politiadvokat Siv Remen ved politiet i Midtre Hålogaland til NRK.

Politiet har startet etterforsking i saken.

– Vi er i startfasen av etterforskningen. Saken vil bli etterforsket på vanlig måte. Nå er vi er i gang med å avhøre vitner i saken. Ingen er foreløpig siktet i saken.

Foreløpig er ikke den 8-årige eleven avhørt av politiet.

– Saken er kompleks

Det er mistanke om brudd på straffelovens paragraf 271; bestemmelser om kroppskrenkelse. Ifølge Narvik kommune er saken kompleks.

– Det er barnevernet i Narvik som har krevd at det anmeldes et forhold om bruk av fysisk grensesetting/makt mot en elev ved en skole i Narvik kommune, opplyser enhetsleder Iris Bartholsen.

Kommunen vil ikke si om hvorvidt læreren er tatt ut av undervisningen mens etterforskingen pågår.

– Dette ut fra personvernhensyn som arbeidsgiver og taushetsplikt i barnevernet, sier Iris Bartholsen.