Hopp til innhold

Hudfletter regjeringen: – De tvinger oss til å ta gale beslutninger

Nord universitet må gjenopprette studietilbudet på Nesna. Styrets nestleder lurer på hva man skal med et styre som ikke får bestemme selv.

Anders Söderholm

Nestleder i styret på Nord universitet Anders Söderholm

Foto: Eva Dalin / uka.se

Det har vært en lang diskusjon rundt utdanningstilbudet på Nesna.

Etter planen skulle det legges ned i mai neste år.

Men regjeringen kom til unnsetning, og i Hurdalsplattformen ble det bestemt Nesna skulle reddes.

Riktignok ikke som en selvstendig høgskole. Det ble besluttet at de skulle legges under Nord universet.

Det samme universitetet som vedtok å legge ned studiestedet i 2019, må altså fortsette å drifte et tilbud i kommunen på Helgeland.

I dag ble saken formelt tatt opp i styret. Som ventet ble det bestemt at lærer- og barnehagelærerutdanninga på Nesna skulle reetableres.

Det skjer altså egentlig mot styrets vilje.

– Når regjeringen bestemmer slike detaljer er det spørsmål hva man trenger et styre til, sier styrets nestleder, Anders Söderholm, ifølge Khrono.

Uheldig beslutning for universitetet

Söderholm mener at beslutningen om å legge ned Nesna for to år siden var rett, og at grunnlaget ble bygd på en grundig analyse.

– Det finnes ikke noen analyse i dag som motsier den som kom i 2019. Jeg mener det er en uheldig beslutning, sier han til NRK.

Det skal tas opp studenter ved grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning våren 2022. Studenter som er tatt opp tidligere skal også fullføre utdanningen på Nesna.

(FRA ARKIVET) Varsler demonstrasjoner under åpning av studiestart på Nesna

Söderholm reagerer også på at det er departementet som har tatt denne avgjørelsen.

– Det er ikke slik man skal styre universitetene!

Han stiller spørsmål om hva man trenger et styre til hvis regjeringen uansett ender opp med å bestemme.

Under møtet i dag fortalte han at avgjørelsen som ble tatt av departementet går på bekostning av universitetets selvstyre og ansvar for egne beslutninger.

Han hudflettet regjeringen og statsråd Ola Borten Moe for detaljstyringen, ifølge Khrono, som fulgte seansen.

– De tvinger oss til å ta gale beslutninger, sa han.

Han mener det kommer til å bli utfordrende både økonomisk og kvalitetsmessig når de gjennomfører denne beslutningen.

Viktig å sikre arbeidskraft

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), forteller på sin side at de vil reetablere utdanning på Nesna fordi det er viktig å sikre kompetent arbeidskraft til Helgeland.

Oddmund Løkensgard Hoel

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Foto: HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE

– Den viktigste endringen er at vi har hatt et stortingsvalg, hvor partiene som mener at nedleggelsen av Nesna var feil vant, sier han.

Han mener det ikke er overraskende at det er ulike meninger om dette.

– Vår dialog med ledelsen ved Nord universitet har vært konstruktiv og positiv. Styrevedtaket i dag var støttet av et klart flertall, sier Hoel.

Opprettelse og ivaretakelse av viktige studiesteder mener han er viktig, og at dette bør være et politisk ansvar.

Var det riktig å pålegge Nord universitet å gjenopprette utdanninga?

Den forrige regjeringen velsignet nedleggelsen av tilbudet på Nesna. Det gjorde de ved å skyve ansvaret over på styret ved Nord universitet. Fremover vil ikke det være mulig fordi eventuelle endringer må gjøres av folkevalgte, sier han.

Utover det forteller han at styret ved Nord fortsatt har ansvaret for utviklingen av universitetet.

Uheldig at departementet tok over

Söderholm mener det saklig sett er feil å beslutte dette, og at det er uheldig at departementet velger å ta over styringen av universitetet slik som de har gjort.

– Universitetet kommer til å gjøre alt for å følge dette. Så får vi se hvor bra det går, sier han.