Kystverket: – Forlatte skjellanlegg truer sikkerheten til sjøs

Ingen vil ta på seg ansvaret for å rydde opp eierløse blåskjellanlegg. Nå mener Kystverket de truer sjøsikkerheten og har startet opprydding.

Blåskjelloppdrett

Blåskjellanleggene består av rør, blåser, tau og kuler som ligger både over og under vannoverflaten. Kystverket er redd det skal forårsake store ulykker med båter involvert.

Foto: Fiskeridirektoratet

Oppdrett av blåskjell langs norskekysten skulle bli en solskinnshistorie. Slik gikk det ikke. Næringene gikk konkurs og lot anleggene stå forlatt igjen i sjøen. Det har fått miljøvernere til å rase, og nå mener Kystverket problemet er så stort at det er til fare for sikkerheten til sjøs.

– Det store totalhavarerte anlegget i Ingelsfjorden har vært på rek i retning Raftsundet i flere år. Kommer det inn dit hvor det er mye strøm, båter og cruiseskip vil det medføre et stort sikkerhetsproblem og kunne forårsake en stor ulykke, sier seniorrådgiver Thomas Jensen i Kystverket.

Anleggene består av store rør, blåser, kuler og stenger som ligger både under og over havoverflaten. Kystverket vil nå rydde opp noen av de, fiskeridirektoratet har allerede fjernet noen av anleggene, men fortsatt gjenstår det flere forlatte blåskjellsanlegg langs norskekysten.

Håper på nye midler

– Vi har ikke fått opp alt enda, men vi håper jo at dette er starten på at vi kan fortsette å ta opp anlegg jevnt og trutt. Vi kommer til å søke om nye bevilgninger, forteller Thomas Jensen.

Siden de startet arbeidet med å fjerne anlegget på Ingelsfjorden sist fredag har de fått opp et samlet kontainervolum på rundt 120 kubikkmeter med avfall.

– I tillegg har vi relativt mye rør om bord som tas på land i løpet av et par dager og som blir kvernet opp og gjennvunnet, forteller Jensen.

Forlatt blåskjellanlegg i Sagjorden i Hamarøy

Kystverket er bekymret for at disse rørene skal reke inn i skipsleia og skape farlige situasjoner for skipstrafikken.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Man glemmer å stille krav

I anbudet Kystverket lyste ut for å leie av fartøy med mannskap kommer det frem at prislappen forventes å bli mellom 800.000 og 1.000.000 kroner. Den regninga må staten Norge ta, og det provoserer Naturvernforbundet.

Silje Lundberg

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, mener næringen må garantere for opprydding av naturen ved en eventuell konkurs eller nedleggelse.

Foto: Pressefoto

– Dette er en stor svakhet i måten norske myndigheter behandler etableringer av ny næringsvirksomhet. Man har et glansbilde av hvordan det kommer til å bli, så glemmer man å stille krav som gjør at miljøhensyn blir ivaretatt, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun mener det må stilles krav til at næringen selv må garantere for opprydning av natur og miljø ved en eventuell konkurs eller nedleggelse av virksomheter.

– Vi har flere eksempel på at man etablerer næringsvirksomhet som går konkurs, men så har man ikke satt av penger til at næringen kan rydde opp etter seg, påpeker hun, og henviser blant annet til eksempelet med gruvekonkursen i Syd-Varanger.

VIDEO: – Ingen tar ansvar (nyhetsinnslag fra 2014)

Ingen tar ansvar for å få ryddet vekk de om lag 100 forlatte blåskjellanleggene langs Norskekysten. – Anleggene utgjør en sikkerhetsrisiko, mener Naturvernforbundet.