Kystvakten er sterkt bekymret for manglende helikopterberedskap

De nye NH90-helikoptrene til syv milliarder kroner vil aldri dekke det behovet vi har, sier stabssjef Morten Jørgensen i Kystvakten. Så langt har ikke Kystvaktens nye helikoptre gitt en eneste operativ flytime i 2017.

NH90

Forsvarets nye NH90-helikoptre har kostet flere milliarder kroner, og er mer enn ti år forsinket.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi frykter det vil gå ytterligere fem år før alle de nye NH90-helikoptrene er fullt operative, forklarer stabssjef Morten Jørgensen i Kystvakten.

Helikoptrene skulle vært levert i 2008, men kom kraftig forsinket fra fabrikken. Det har også vært utfordringer med å få helikoptrene klar til bruk for Kystvaktens formål.

Ingen operativ kapasitet

Per nå har Kystvakten kun ett NH90-helikopter i bruk på ett skip, men det er inntil videre ikke operativt. I sin årsoppsummering slår nå Kystvakten selv alarm over den manglende helikopterberedskapen.

– For oss innebærer dette at vi har en operativ evne, men ingen kapasitet. Vi har med oss helikopteret ut, og vi kan gjøre et enkelt søk i lufta, men vi kan ikke planlegge med bruk av helikopteret, sier Jørgensen til NRK.

Store krav til vedlikehold

Han sier de store kravene til vedlikehold per flytime med NH90 gjør at man uansett aldri vil få utnyttet helikoptrene slik man opprinnelig planla med.

– Vi vil aldri nå det behovet kystvakten var ment å dekke selv om vi får alle de seks NH90-helikoptrene operativt. Det behovet på antall flytimer vi hadde og som ble meldt inn før anskaffelsen, vil vi aldri kunne nå med vedlikeholdskravene på NH90.

Jørgensens sier de planlegger å leie inn Kystverkets fly for å hjelpe til, men de kan for eksempel ikke kan plukke folk opp av vannet.

Tidligere har spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet sagt at de er kjent med at NH90 så langt har vært mer vedlikeholdskrevende enn først planlagt.

I en epost til NRK torsdag kveld skriver pressevakt Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet at de er i løpende dialog med Forsvaret og Forsvarsmatieriell for å sikre en best mulig innfasing og drift av helikoptertypen.

– Det er så langt levert seks NH90 helikoptre til Forsvaret i en foreløpig versjon. Totalt skal det leveres 14 helikoptre. Helikoptertypen er for tiden under innfasing i Kystvakten og Marinen. Hvor mange flytimer som kan bli levert når alle helikoptrene er levert i sin endelige versjon er for tidlig å si.

Også færre kystvaktfartøy bekymrer

Kystvaktsentralen fikk 63.000 meldinger i 2017, og Kystvakta har blitt satt inn i 151 søk- og redningsaksjoner og gjennomført 64 slep. Manglende helikopterkapasitet går utover kontrollen med fiskefartøyene, som er spredd over et stadig større område.

Uten helikopter kan ikke Kystvakten sette kontrollører om bord i båtene.

– Vi har hatt 15 fartøy, men mistet et kystvaktfartøy i 2016, og vil miste ytterligere et fartøy i 2018. Det gir oss en redusert evne til å være til stede på flere steder samtidig, sier Jørgensen.

Han påpeker at det i den fagmilitære anbefalingen som foreslo en reduksjon i antall fartøy, blant annet var begrunnet i at Kystvakten fikk styrket kapasitet med nye NH90-helikoptre. Helikoptre som altså fortsatt ikke gir operativ kapasitet.