Normal

Kyststater sier nei til uregulert fiske i Polhavet

Klimaendringer kan gjøre Polhavet mer attraktivt for fiske i fremtiden. En ny erklæring skal sikre at et eventuelt fiske i dette området skjer på en bærekraftig måte, forteller fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Havis

Sentralt i Polhavet er et område utenfor nasjonal jurisdiksjon, et internasjonal havområde på 2,8 millioner km², ifølge Havforskningsinstituttet. På bildet havis utenfor Svalbard (illustrasjonsfoto).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fiske i Polhavet kan bli mer aktuelt i fremtiden fordi isen smelter og fordi mange arter trekker lenger nord som følge av havet blir varmere, forteller fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i dag vært på et nordatlantisk fiskeriministermøte på Malta, hvor blant annet dette temaet har blitt tatt opp.

Foto: Mats Nygård / NRK

Det er noe av bakgrunnen for at Norge sammen med andre kyststater rundt Polhavet – Canada, Danmark, Russland og USA – nå har undertegnet en erklæring om forskning og tiltak mot uregulert fiske i Polhavet.

Aspaker forteller at avtalen blant annet innebærer at det i fremtiden ikke skal fiskes i den internasjonale delen av Polhavet, uten at landene er enige om det.

– Arter, som makrell, sprer seg mye lenger nord enn man tidligere hadde trodd. Vi ønsker å være føre-var med tanke på denne utviklingen.

– Ulovlig fiske et problem

For norske fiskere er det allerede forbudt å fiske i uregulerte internasjonale områder, og Aspaker mener det var viktig at også de andre statene rundt Polhavet sluttet seg til et slikt forbud.

– Avtalen er ny i sitt slag, og et uttrykk for at de store fiskerinasjonene er enige om at dette med bærekraft er viktig, sier hun.

Hun mener erklæringen er et viktig ledd i arbeidet med å få bekjempet illegalt, uregulert og urapportert fiske.

– Det er et problem mange steder i verden at det drives fiskerier som ikke er innenfor lover og regler, sier Aspaker.

Kyststatene vil også forsøke å få andre land til å avstå fra uregulert fiske i Polhavet.

Is i arktiske strøk

Det isdekkede området i Polhavet er cirka 15 millioner km² vinterstid, men har de senere årene vært bare rundt 5 millioner km² sommerstid, ifølge Havforskningsinstituttet.

Foto: Sylvi inez Lijegren / NRK

– Må skje på en bærekraftig måte

Det kan bli aktuelt å drive fiske i dette området i fremtiden, men ministeren understreker at man da først må ha gjennomført tilstrekkelig med forskning slik at man kan være sikker på at fisket kan foregå på en bærekraftig måte.

– Vi ønsker ikke at det skal utvikle seg et fiskeri der oppe uten at vi på forhånd har forsket på dette og skaffet oss et grunnlag for å kunne si noe om kvoter og hva som eventuelt skulle være et bærekraftig uttak, sier Aspaker.

Hun legger til at kommersielt fiske i internasjonal del av Polhavet ikke er sannsynlig i nær fremtid.