Kystministeren trengte to forsøk på å døpe nytt skip

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen var i dag gudmor for Kystverkets nyeste båtbygg, OV Skomvær. Champagneflaska møtte sideveggen to ganger før den gikk i knas.

Kyst og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen døper OV "Skomvær"

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen brukte to forsøk på å døpe OV «Skomvær».

Foto: Kystverket

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen var i dag gudmor for Kystverkets nyeste båtbygg, OV Skomvær. Champagneflaska møtte sideveggen to ganger før den gikk i knas.

Kystverkets nyeste fartøy er søsterskip til OV «Utvær», som ble døpt i september i fjor. Det er det andre fartøyet som leveres fra Fitjar Mekaniske Verksted av samme typen, og fartøyet er praktisk talt identisk med sitt søsterfartøy.

– Vi hadde grundige prosesser i forkant av byggingen av OV «Utvær», med stor brukerinvolvering i prosessene – i tillegg til nøye kartlegging av behov og muligheter basert på erfaringer. Dette var veldig nyttig i utviklingen av disse fartøyene, forklarer Kurt-Ivar Gram Franck til kystverkets hjemmeside.

Kystverkets nye skip OV «Skomvær»

Det tok to forsøk for Lisbeth Berg-Hansen, men hun fikk døpt Kystverkets nye skip OV «Skomvær».

Foto: John Inge Johansen / NRK

Han er prosjektleder for byggingen av OV «Skomvær» I Kystverkets fartøyfornyingsplan er det totalt planlagt fra seks til åtte nye fartøy.

OV «Skomvær» skal operere i Nordland fylke og arbeidsoppgavene blir vedlikehold av installasjoner, faste og flytende merker, oljevernaksjoner og ulike oppgaver innen brannbekjempelse, slep, bunkersleveranse mm, i de neste 40 år.

Det er nesten nøyaktig et år siden søsterskipet OV «Utvær» stod klar, og OV «Skomvær» er andre skip i serien av nye skip Kystverket får bygget. Totalt skal det bygges minst seks og kanskje så mange som åtte nye skip. Det neste skipet skal hete OV «Bøkfjord» og skal være ferdig i 2015.

Kystverkets nye skip OV «Skomvær»

Kystverkets nye skip OV «Skomvær» fikk navn etter en intern avvstemning i Kystverket.

Foto: John Inge Johansen / NRK