Hopp til innhold

Kvinner i Nordland flinkest til å møte til mammografi

Alle kvinner i Norge i alderen 50–69 år, uavhengig av fødeland, får tilbud om røntgenundersøkelser annethvert år for å sjekke om de har brystkreft. 25 år med Mammografiprogrammet har medført at brystkreftsvulster oppdages tidligere enn før, og kreftformens dødelighet er redusert med 20 prosent.

Men så mange som hver fjerde kvinne som tilbys undersøkelsen, dropper mammografitimen.

Oppmøtet varierer imidlertid rundt omkring i landet. Nordland har landets høyeste oppmøte med 80 prosent.

– Det kan være mange grunner til at oppmøtet i Oslo er så mye lavere enn i de andre fylkene, for eksempel sosioøkonomiske forhold, større innvandrerbefolkning og flere private mammografiscreeningtilbud, forklarer generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Blant Oslo-beboere født i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, er oppmøtet i Mammografiprogrammet under 40 prosent.

– Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen mer skånsom, sier styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen. (NTB)

Mammografiundersøkelse
Foto: Remi WAFFLART / PHOTOPQR/L'UNION DE REIMS