Abortnemndkutt: – Lurer på om regjeringen lever i 1918

Antallet nemnder som avgjør abortsaker kan bli mer enn halvert. Dermed får kvinner i distriktene mye lengre reisevei for å få vurdert senabort.

Siv Dagny Aasvik er ordfører i Hadsel kommune

Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Nordland, er dypt bekymret over kuttene i antall nemnder.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fram til 12. svangerskapsuke kan kvinner selv bestemme om de vil ta abort i Norge.

Etter dette må kvinnen ha godkjenning fra en abortnemnd bestående av to leger for å få avbryte svangerskapet.

En undersøkelse fra Helsetilsynet konkluderte i 2013 med at dagens 35 nemnder har gitt kvinner svært ulik behandling.

Regjeringen ba derfor i august 2017 helseforetakene om å redusere antallet nemnder i Norge til under halvparten – fra 35 til om lag 15, for å sikre kvinner mer lik behandling.

NRK har vært i kontakt med alle de regionale helseforetakene i landet. De er nå ferd med å vedta nedleggelsen av abortnemnder.

I Nordland blir dagens seks nemnder redusert til to. I Nord-Norge varsler Helse Nord at antallet nemnder reduseres fra 10 til 5.

– Jeg synes dette er veldig alvorlig. Det bør være enkelt for kvinner som er i en livskrise å få snakke med en nemnd. Jeg reagerer kraftig på at helseministeren nå gjør det vanskeligere for veldig mange mennesker, sier Siv Dagny Aasvik, som tidligere har kommet med samme kritikk i Vesteraalens Avis.

Bekymret

Aasvik er både ordfører i Hadsel og leder for Arbeiderpartiet sitt kvinnenettverk i Nordland. Hun er bekymret over at mange kvinner i distriktene nå må reise mye lengre for å få vurdert ønsket om senabort etter 12. svangerskapsuke.

Undersøkelsen fra 2013 konkluderte også med at abortnemndene bryter loven, og at dette kan gjøre det enda vanskeligere for kvinner som allerede er i en fortvilet situasjon. I 2017 tok regjeringen tak, og sendte ut forslag på høring om kutt i antallet abortnemnder.

Mens SV mener alle abortnemndene burde fjernes, og at kvinnene selv burde få bestemme helt fritt om de skal ta abort etter uke 12 og fram til uke 16, mener andre at kuttet i abortnemnder vil svekke kvinners rettigheter.

Aasvik er bestemt på at sistnevnte er konsekvensen, og at kvinner som ønsker senabort ikke vil få den hjelpen de trenger.

– Man begynner å lure på om regjeringa lever i 1918 og ikke 2018. Dette er uverdig behandling av kvinner i en vanskelig livssituasjon.

– Kan få konsultasjon over nett

Hvert år søker rundt 600 kvinner om å få avbryte svangerskapet etter at 12-ukersgrensen for selvbestemt abort er passert.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann Høyre

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland.

Foto: Stortinget

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland fra Høyre, forklarer reduksjonen med at mange abortnemnder har så få saker at de rett og slett får for lite erfaring.

– Nemndene vil få et større sakstilfang, og det vil gjøre at nemndmedlemmene vil få bedre erfaring. Samtidig vil man få en større likebehandling mellom nemndene når det blir færre nemnder med større sakstilfang.

Han erkjenner at lang reisevei er en utfordring, men at dette kan løses med videosamtaler. Kvinner som får lengre reisevei skal få dekket kostnadene sine.

– Uansett hvor mange nemnder vi har i Norge vil noen måtte reise. Det beste vi kan gjøre er å legge til rette for videokonsultasjon, slik at man kan slippe å reise.

– Videomøter føles upersonlig

Men videokonsultasjon mener gynekolog Kristen Olav Lind ved Nordlandssykehuset Vesterålen, ikke er en spesielt god løsning.

– Jeg har sittet i slike videomøter. Det føles upersonlig og ikke bra. Dette svekker kvinners abortrett, forteller han til Vesteraalens Avis.

Lind mener saken har fått altfor lite oppmerksomhet.

– Det har blitt diskutert litt i fagpressen, men debatten har ikke vært luftet i det offentlige rom. Det oppleves som en snikinnføring.

Gynekologen mener i likhet med Aasvik at dette er et angrep på kvinners abortrettigheter.

– Dette er en ny måte for gjøre det vanskeligere for kvinner å ta abort. Særlig frykter jeg at unge jenter og kvinner med lite ressurser vil lide under dette, sier han.