Kutter i støtten til reiselivet

Fylkesrådet i Nordland foreslår å kutte 9,5 millioner kroner i tilskuddet til Nordnorsk reiseliv, skriver Avisa Nordland. Det ble kjent i dag da Fylkesrådet la fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Kommunale næringsfond, tilskudd til stedsutvikling og transportstøtte til industribedrifter er også noe av det som kuttes.