Hopp til innhold

Nå blir det billigere fergebilletter – men til høsten går prisene opp igjen

Fra 1. juli kuttes fergeprisene med 25 prosent. Men Senterpartiet er kritisk til at prisene kommer til å øke igjen allerede fra høsten av.

Trine Falch-Meier, fergepassasjer Dønna

GLADNYHET: Fergependler Trine Falch-Meier på sambandet mellom Sandnessjøen og Dønna ønsker seg lave fergepriser året rundt, ikke bare om sommeren.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

6. juni fikk distriktsopprøret en av sine første seire.

Da ble regjeringen enig med Frp om å senke fergeprisene med 25 prosent.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) mener passasjerer over hele landet kan takke kystfolket i Nordland for kuttene.

Det var her fergeopprøret startet, sier han.

Bentzen er fornøyd med at folket langs nordlandskysten nå kan kutte fergekostnader med en fjerdedel.

Men han er derimot ikke fornøyd med at prisene til høsten igjen kommer til å stige.

Da har regjeringen signalisert at den midlertidige momsreduksjonen som ble innført i fjor vår, blir opphevet. Momsen går da opp fra 6 til 12 prosent.

Med andre ord kommer billettprisene til å gjøre et hopp allerede i høst.

– Dette er jo en beskatning som Nordland fylkeskommune ikke kan kutte. Dermed vil prisene fra høsten av stige med 6 prosent.

Les også: Her er 12 endringer du bør vite om som trer i kraft i juli

– Gladnyhet med bismak

Fergependler Trine Falch-Meier på sambandet mellom Sandnessjøen og Dønna gleder seg over lavere priser.

– Det var på tide. Dersom vi skal ha levedyktige øysamfunn, må de som styrer landet legge til rette for at folk faktisk kan bo her, mener hun.

Trine Falch-Meier på ferga til Dønna

Fergependler Trine Falch-Meier (t.v.) frykter for øysamfunnene langs kysten dersom fergeprisene fortsetter å stige.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Falch-Meier liker dårlig at fergeprisene vil stige igjen til høsten.

– Hvorfor er det bare turistene som skal kose seg med billige fergepriser. Hva med øybefolkningen som bor her. Som er helt avhengig av ferge.

Pendleren mener ferge burde vært gratis.

– Eller i det miste at prisene ligger på et realistisk nivå. Fortsetter det slik står man i fare for at lokalsamfunnene på øyene dør ut, sier Trine Falch-Meier.

Må ut med millioner

Fylkesråden for samferdsel i Nordland retter en pekefinger mot regjeringens håndtering av fergeopprøret.

– Det er på høy tid at takstene nå kuttes. Likevel får vi ikke fullt ut kompensert kostnadene ved å drifte 23 fergesamband i Nordland. Heller ikke reduksjonen i takstene som vi iverksetter allerede på torsdag.

Bent-Joacim Bentzen

– Passasjerene kan egentlig takke kystfolket i Nordland. Det var her ferjeopprøret startet, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Foto: Eirill DeLonge

Ifølge fylkets egne beregninger må Nordland fylke punge ut med flere millioner for å finansiere fergekuttet.

Ved å senke fergeprisene med 25 prosent vil fylket i år være underfinansiert med 13,5 millioner kroner. Dersom staten ikke øker kompensasjonen øker summen til 18,4 millioner i 2022.

I utgangspunktet hadde regjeringen lagt opp til et kutt på 10 prosent. Men Frp fikk økt kuttet til 25 prosent i forhandlingene om det reviderte budsjettet. Stortinget har vedtatt at prisene skal halveres på sikt.

Koronatiltak

Regjeringen er ikke enig i framstillingen til samferdselsråden i Nordland.

– Fylkeskommunene forvalter selv fergene på fylkesveiene. Det må de gjøre så godt og kostnadseffektivt som mulig. Regjeringens utgangspunkt er at den økte kompensasjonen til fylkeskommunene skal erstatte tapte billettinntekter. Men det er vi åpne for å se nærmere på, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Herøysund, Boreal ferge Søvik - skal over til Herøy

Fergeprisene kuttes med 25 prosent fra 1. juli. I utgangspunktet hadde regjeringen lagt opp til et kutt på 10 prosent, men Frp fikk økt kuttet til 25 prosent i forhandlingene om det reviderte budsjettet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hvorfor får ikke fylkene får dekket alle kostnader ved å kutte billettprisene forklarer Noresjø slik:

– Samferdselsdepartementet har tatt utgangspunkt i de samlede inntektene på fylkesveifergene i siste normalår, 2019. Ut fra det er det fordelt 137,5 millioner kroner til reduksjon av fergetakst på fylkesvei i juli, ifølge Noresjø.

– På noen fergesamband er billettprisene i dag høyere enn de ordinære takstregulativene. Rabattordningene og -bruken varierer mellom samband og fylkeskommuner. Kompensasjonen er derfor ikke fordelt ut fra de faktiske billettinntektene. Det er fordi det kan gi mer kompensasjon til fylkeskommuner som har satt opp prisene.

KrF-nestleder Ingelin Noresjø

– Fylkeskommunene forvalter selv fergene på fylkesveiene. Det må de gjøre så godt og kostnadseffektivt som mulig, mener statssekretær Ingelin Noresjø.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Man ønsker likebehandling av fylkeskommunene. Derfor er kompensasjonen fordelt etter en beregning som legger til grunn at alle fergesamband følger det samme takstregulativet og har den samme rabattbruken, forklarer hun.

Hvorfor forlenger ikke regjeringen momskuttet på blant annet ferge og reiseliv?

– Det er riktig at Stortinget innførte halv moms på ferge som et koronatiltak. Når man letter på koronatiltakene er det naturlig å justere momsen tilbake til vanlig nivå. Det gjøres for alle midlertidige koronatiltak. Derfor vil momsen vil heves fra 6 prosent til 12 prosent fra 1. oktober.