Normal

Kunne ikke unngått dødsangrepet

Ingenting kunne endret utfallet av angrepet som tok livet av fire norske soldater i Afghanistan den 26. juni.

Andreas Eldjarn, Trond Andre Bolle, Simen Tokle og Christian Lian

DET SISTE BILDET: Her er det siste bildet av de fire soldatene som omkom, da kjøretøyet de satt i traff en veibombe. Foto: PRT Meymaneh / SCANPIX

Foto: Meymaneh, PRT / SCANPIX

Det konkluderer gruppen som har gransket hendelsen med.

Oberst Steiar Hannestad, som har ledet gruppen, sier de ikke har avdekket forhold som kunne endret utfallet.

– Jeg er imponert av profesjonaliteten som er utvist før dette angrepet. Vi har ikke avdekket svikt i noen rutiner, og vi har heller ikke funnet ut at noe kunne vært gjort annerledes, sier Hannestad.

Roser de norske styrkene

Da Hannestad og resten av granskningsgruppen kom til Afghanistan ble obersten imponert over innsatsen til de norske styrkene.

– Dette gjelder profesjonaliteten i det hele; viljen til å stå på for afghanerne og viljen til å prøve og gjøre en forskjell for den afghanske befolkningen, sier Hannestad.

Styrkene burde få bedre utstyr

Gruppen skriver i sin rapport at «viktige konstruksjonsmessige detaljer i minesikringsøyemed har fungert som tiltenkt, men eksplosjonen har imidlertid vært så kraftig at det ikke har vært mulighet til å overleve i kabinen på tross av dette».

Gruppen råder nå forsvaret til å kjøpe inn bedre og mer avansert utstyr til spesielle oppdrag, med blant annet bedre pansrede kjøretøy og utstyr for å oppdage veibomber og miner. Ett av forslagene er et såkalt «ruteklareringskjøretøy».

– Det er en innretning som vi bruker for å klarere de veiene vi kjører på, og det er to innretninger som vil være på kjøretøyet, det kan enten være rent mekaniske i form av en rulle, eller det kan også være elektroniske innretninger for å scanne terrenget foran kjøretøyet for miner og veibomber, sier oberst Steinar Hannestad.

– Norske styrker er ikke dårlig sikret

Undersøkelsene deres viser at kjøretøyet med de norske soldatene som lå bakerst i en kolonne av sju, ble delt i to i den kraftige eksplosjonen. Rammen, motor, drivlinje og akslinger ble kastet 18 meter fra der veibomben lå. Mens mannskapskabinen ble kastet 28 meter fra detonasjonsstedet, noe som betyr at det har vært en voldsom eksplosjon.

Ifølge rapporten er det «flere bevis på at forholdet mellom kjøretøyets kvalifiserte minebeskyttelse og størrelse på ladningen som ble benyttet har vært meget stor».

Men selv om Hannestad har anbefalt bedre utstyr, mener han ikke de norske styrkene er dårligere stilt enn de andre nasjonene.

– Nei, det har vi ikke, det er meget godt det utstyret vi har, og det gir veldig god beskyttelse. Spesielt de nye Iveco-vognene som er tilført. selvfølgelig kunne vi ønske oss et slikt ruteklareringskjøretøy, men det har vi foreløpig ikke fått ned til afghanistan, sier Hannestad.

– Men når man nå ønsker et slikt kjøretøy, betyr ikke det så langt at man har hatt for dårlig utstyr?

– Nei, dette blir da tilføring av en ny kapasitet til PRT, som forhåpentligvis kan være med å redusere risikoen for veibombeangrep, sier oberst Steinar Hannestad.

Falne soldater

DREPT AV VEIBOMBE: De fire norske soldatene som omkom i ulykken var Simen Tokle, Trond Andre Bolle, Andreas Eldjarn og Christian Lian.

Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret / Scanpix