Her kommer smittevernutstyret - mener enda flere sykehus kunne fått

– Flere sykehus kunne fått utstyr nå, om de ikke hadde ventet så lenge med å bestille, mener importør Stephen Fu. I mellomtiden skal prisene ha tredoblet seg.

Smittevernutstyret fra Kina er på plass i Bodø.

Smittevernutstyret fra Kina er på plass i Bodø. Her lastes det over til ett av kommunes lager for smittevernutstyr.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en parkeringsplass i Bodø inspiserer Stephen Fu den verdifulle lasten han har bestilt fra Kina. Det er den første av ti leveranser med smittevernutstyr.

Utstyret som i dag nådde fram til Bodø, skal nå fordeles mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord.

Etter at han sto fram i NRK 18. mars og fortalte at han kunne importere smittevernutstyr til Norge, har han blitt kontaktet av helsepersonell over hele landet.

Innkjøpsavdelingene ved norske sykehus har han derimot hørt lite ifra.

– Det er de operative som har tatt kontakt. Senest i går var det en anestesisykepleier som sendte meg meldinger om at de måtte gjenbruke smittevernutstyr som bare skal være til engangsbruk, sier Fu.

Meget verdifull last: smittevernutstyr fra Kina som skal fordeles rundt i Nord-Norge.

Meget verdifull last: smittevernutstyr fra Kina som skal fordeles rundt i Nord-Norge.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ingen mangler i Nordland – foreløpig

Fu er ikke den eneste som importerer utstyr til Norge – men behovet er enormt stort og økende.

En nasjonal undersøkelse i Sykepleierforbundet viser at 10 prosent av medlemmene sier de mangler tilstrekkelig smittevernutstyr .

Situasjonen skaper stor bekymring blant helsepersonell.

I Nordland har fylkeslegen bedt alle kommunene melde inn hva de har og hva de trenger. Foreløpig er det ingen kommuner som mangler utstyr, men de fleste har behov for mer.

– Kommunene får ikke alt de har meldt behov for i denne omgang. Det er noe av utstyret som er vanskeligere å skaffe enn annet, sier assisterende fylkeslege i Nordland Lars Utne Haukeland.

Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø

Tidligere avdelingsoverlege Lars Utne Haukland er nå assisterende fylkeslege i Nordland.

Foto: Kåre Riiber-Ramskjell / NRK

Mener sykehusene handlet for sent – bestilte først i går

I Bodø roser Stephen Fu Helse Nord og Nordlandssykehuset for at de raskt tok kontakt, og bestilte utestyr fra Kina.

Han mener tilgangen på smittevernutstyr raskt kan bli dramatisk forverret.

– Vi henter 20.000 av disse draktene for Helse Nord. Det var smart av dem å sikre seg, for prisene er nå tredoblet, hevder Fu.

Smittevernbriller.

Smittevernbriller er noe av det som trengs i pakken av smittevernutstyr.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han forteller om en kamp om leveransene.

Det er helt ekstreme tilfeller, hvor vi må betale kontant for å få kjøpt varer. Når amerikanerne nå bestiller i vanvittig store volum, blir det vanskeligere. Og om det blir et nytt koronautbrudd i Kina, vil nok alle varepartiene bli stoppet og beslaglagt umiddelbart.

Forretningsmannen hevder han tidlig informerte helsemyndighetene om det han kunne tilby. Først i går fikk han en konkret bestilling fra et annet sykehus.

– Vi sendte inn registreringen den 17. mars. Først i går kom den første bestillingen, sier Fu.

Smittevernutstyret fra Kina er på plass i Bodø. Importør Stephen Fu.

Stephen Fus selskap har drevet med import fra Kina siden 2003, og importerte tidligere smittevernutstyr til Norge for en grossist. Kunnskapen gjør de i stand til å ta direkte kontakt med fabrikkene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Hvorfor kunne ikke Helse Sør-Øst når Helse Nord kunne?

Lars Vestnes er gruppeleder for Høyre i Bodø. Han har bistått Stephen Fu i kontakt med norske myndigheter og mener prosessen med å godkjenne og bestille smittevernutstyr har tatt altfor lang tid.

– Det ble tidlig etterlyst en form for dugnad for å få på plass nok smittevernutstyr. Vi har sett folk som sitter rundt kjøkkenbordet og syr egne munnbind. Så ser vi at på tre uker er det mange av de også profesjonelle aktørene som ikke har fått svar på, eller avklaring om de skal levere varer.

Vestnes mener innkjøp av smittevernutstyr gjennom importører som Fu kunne ha gått mye raskere.

– Jeg syntes det er litt merkelig at når Helse Nord for tre uker siden godkjente leverandøren og produktene, så meldes ikke det tilbake til de som har det nasjonale ansvaret. Det burde ikke være nødvendig å gjøre same godkjenningen flere ganger.

Lars Vestnes

Lars Vestnes er gruppeleder for Høyre i Bodø.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Direktør: – Kan ikke svare for enkelttilfeller

Helsemyndighetene etterlyste en nasjonal dugnad for å skaffe til nok og riktig smittevernutstyr.

Men selv om Helse Nord var tidlig på banen, lot Helse Sør-Østs bestilling vente på seg. De er det største av de statlige helseforetakene i Norge.

De er én av fire eiere av Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp av utstyr.

– Hvorfor har ikke dere benyttet dere av tilbydere som Stephen Fu?

– Det er mellom fire og fem tusen som har henvendt seg til Sykehusinnkjøp, så det er vanskelig for meg å uttale meg om enkelttilfeller. Mange har kontaktnett i Kina og de helper oss nå. Det som er viktig nå, er at vi får til faste avtaler, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Hun minner om at det nå er smittevernutstyr på vei til Norge.

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus, direktør i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst er ansvarlig for nasjonale anskaffelser og distribusjonen av utstyr til hele landet.

Foto: Katrine Lunke / Helse Sørøst

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 18.05.2021
1 810
Smittede siste 7 dager
114
Innlagte
774
Døde
1 576 732
Vaksinerte