– Et viktig kulturminne for hele Nordland

5 år og 27 millioner kroner har gått med til restaureringen av Nordland Kultursenter.

Nordland Kultursenter

– Dette er både de eldste byggene som fylkeskommunen har, og også noen av de eldste bygningene som fins i fylket, sier Olsen.

Foto: Nordland Fylkeskommune

– Dette er jo et bygg som skal brukes, vi tar best vare på kulturarven vår gjennom å bruke det, det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen.

Nordland Kultursenter i Bodø har i lang tid hatt et skrikende behov for oppussing og restaurering. I februar 2008 ble det lagt fram en tilstandsraport som viste et behov for omfattende vedlikehold på alle bygninger. Det er fylkeskommunen som eier byggene, som tidligere er kjent som landbruksskolen.

– Vi har eid dette helt siden 1893 da vi het Nordland amt. Dette er både de eldste byggene som fylkeskommunen har, og også noen av de eldste bygningene som fins i fylket, sier Olsen.

Besøkende ser på noen av de restaurerte maleriene på Nordland Kultursenter

Besøkende ser på noen av de restaurerte maleriene på Nordland Kultursenter

Foto: Olav Inge Alfheim

Arbeidet i 5 år

Totalkostnaden på restaureringen er til sammen 27 millioner kroner. Alle bygningene er bragt tilbake til sin opprinnelige stand. Det er også brukt mye tid på dokumentasjon av arbeidet som er gjort. Totalt har det gått med rundt 25 000 arbeidstimer for å få i stand kultursenteret.

– 27 millioner, det er ganske mye penger?

– Dette er startet tidlig og forankret i vedtak i fylkestinget. Det har ikke vært noen overskridelser og vi har har hentet penger både fra fylkeskommunens vanlige budsjetter, men også fra eiendomsavdelingen. I tillegg fikk vi en statlig tiltakspakke på 7 millioner, sier Olsen og legger til;

– Planen er å gå i null på driftsutgiftene, så vi skal ikke tape penger på dette. Nå er den økonomiske situasjonen en annen, så vi er glade for at vi fikk dette til tidlig.

Hild-Marit Olsen

Fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap)

Foto: Thor-Wiggo Skille

Skjulte fransk konge

Kultursenteret har nå også åpnet det de kaller for «Ludvig Filip-rommet». Navnet kommer av den franske kongen Ludvig Filip som rømte Frankrike under revolusjonstida på 1800-tallet. Kongen søkte tilflukt blant annet på denne gården.

Rommet er nå innredet med gamle malerier som er restaurerte, og rokokko-møbler fra tidsperioden. Hild-Marit Olsen påpeker at dette er en viktig del av det nye senteret.

– Han var en fransk kongelig som kledte seg ut og rømte nordover. Ett av stedene han skjulte seg var nettopp her. Det var ett av de få staselige gådene i Nord-Norge på den tida. Dette er en viktig del av historien.

LES OGSÅ: Jobbet 20.000 gratistimer for å berge skatt

Rommet inneholder flere større malerier som har blitt restaurert sammen med fagmiljø fra Polen og Tyskland.

– De har gjort et restaureringsarbeid som er vanskelig å finne kompetanse på her i landet. Nå er bildene fullstendig restaurerte.

Ludvig Filip-rommet på Nordland kultursenter, med de restaurerte veggmaleriene

Ludvig Filip-rommet på Nordland kultursenter, med de restaurerte veggmaleriene

Foto: Olav-Inge Alfheim

Vil lage kulturbydel

Nordland Kultursenter ligger like ved Bodin kirke i Bodø. Sammen med Bodøgaard galleri og Nordlandsmuseet, håper Olsen at Bodøsjøen-området kan bli en kultur-bydel for Bodø, og for hele Nordland.

– Jeg håper at kultursenteret skal bli brukt til ulike sammenkomster, kurs, konferanser, utstillinger og lignende. Det har blitt et område som har fått et veldig løft i reiselivssammenheng. Disse byggene kan brukes til litt av hvert, og det er tilgjengelig for alle, både turister og andre historisk interesserte. Vi har fått en ny attraksjon i Bodø og i Nordland med dette, sier Olsen.