Tommelen ned for folkeavstemming

Folket i Bodø får ikke si sin mening om det nye Kulturkvartalet i Bodø.

Bodø bystyre behandler folkeavstemming om Kulturkvartalet

Mot FrP sine ti stemmer har bystyret i Bodø vedtatt at det ikke blir noe folkesavstemming om det nye Kulturkvartalet i Bodø.

Foto: Astrid Dolmen

Mot FrP sine ti stemmer har bystyret i Bodø vedtatt at det ikke blir noe folkesavstemming om det nye Kulturkvartalet i Bodø. Representantene fra samtlige partier tok ordet da saken om folkavstemming ble behandlet i bystyret i dag.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er ei beslutning som er fattet gjennom mange vedtak i bystyret. Jeg ville blitt mye mer overrasket dersom man valgte å ta en omkamp i ei folkeavstemming i en så viktig sak, sier bodøordfører Odd-Tore Fygle til NRK.no.

Skuffelse i FrP

Tom Cato Karlsen i FrP er skuffet over utfallet.

– Men ikke overrasket. Jeg tror imidlertid at bystyret undervurderer folket i Bodø. Motstanden er stor, og det burde folk fått lov å vise gjennom en folkeavstemming. Det vil nok komme reaksjoner på dette, sier han.

Uenige i finansieringen

Karlsen mener det blir for mye å forlange at innbyggerne i Bodø skal finansiere kvartalet til 1,2 milliarder kroner med ca 2/3 deler av summen.

- Det blir som om jeg tilbyr deg å kjøpe huset mitt fryktelig billig, hvis jeg dekker 1/3 del. Jeg tviler på at noen ville kunne hoste opp den summen med en gang.

Men ordfører Odd-Tore Fygle tror de fleste mener finansieringen er enestående.

- Kommunen har bevisst lagt opp kapital for å finansiere dette, i tillegg til å ta opp lån på 240 millioner kroner. Til sammenligning er kommunen inne med 350 millioner kroner i byggingen av nytt sykehjem på Hovdejordet, sier ordføreren til NRK.

Forslaget kom for sent

Planlagt kulturkvartal i Bodø

Det nye kulturkvartalet som inneholder nytt bibliotekt og nytt kulturhus skal taes i bruk 20. mai 2014 og er beregnet å koste 1,2 milliarder kroner.

Flere av representatene hadde vanskelig for å skille mellom debatten om folkeavstemming og debatten om selve Kulturkvartalet.

– Det er altfor sent å komme med spørsmål om folkeavstemming nå. Det burde ha skjedd for flere år siden, ga flere av representantene uttrykk for.

Arbeidet går sin gang

Dette betyr at arbeidet med Kulturkvartalet går sin gang. Forprosjektet skal være ferdig innen 1. november.

Det nye kulturkvartalet som inneholder nytt bibliotek og nytt kulturhus, skal tas i bruk 20. mai 2014 og er beregnet å koste 1,2 milliarder kroner.

Arbeidet med det nye kulturkvartalet er nå godt i gang. I løpet av høsten vil byggingen av kulturhuset og bibliotektet bli lagt ut på anbud, etter at denne saken har versert i ulike kommunale fora i flere år.

Lover å være vaktbikkje

Tom Cato Karlsen i FrP lover å følge saken nøye. - Og blir det store budsjettoverskridelser, skal vi sørge for å få stoppet dette prosjektet.

- FrP var jo selv med og stemte for kulturkvartalet en gang i tiden, er ikke dette å løpe fra ansvaret sitt?

- Nei, for vi ønsket å være med å påvirke hvor kvartalet skulle ligge, og hvordan de skulle se ut, dersom det ble realisert. Det er finansieringsmodellen vi er sterkt uenige i, og som er umulig for oss å være med på, sier Tom Cato Karlsen.