Hopp til innhold

Kommune må betale tilbake 18 millioner til staten: – Nisselue-opplegg

Retten mener Kulturbadet i Sandnessjøen er næringsvirksomhet. Nå må kommunen punge ut.

Kulturbadet Sandnessjøen

MAGEPLASK: Alstahaug kommune tapte momskrangel mot staten, og er nå dømt til å betale tilbake 18 millioner kroner.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I 2015 åpnet døra til Alstahaug kommunes nye storstue.

For 300 millioner kroner fikk kommunen med drøyt 7300 innbyggere både badeland, kino og konsertsal.

Så krevde kommunen å få tilbake moms fra staten, slik loven åpner for at de kan gjøre.

Dermed fikk de 53,3 millioner kroner inn på konto.

Les også: Åpnet kulturhus til 300 millioner – kutter i kulturtilbudet til barn

Kulturbadet i Sandnessjøen
Kulturbadet i Sandnessjøen

Da ville skattemyndighetene se kommunen i kortene.

Og funnene ble kostbare for kommunen.

Skattemyndighetene mente at kommunen måtte betale tilbake i overkant av 18 millioner kroner.

Årsaken?

Kommunen tok inngangsbillett da dørene åpnet for innbyggerne.

Finnes ingen konkurrent

Når en kommune åpner en svømmehall for å oppfylle lovpålagte oppgaver som skolesvømming, ønsker man gjerne å utnytte ledig kapasitet på kvelder og helger, ved å tilby adgang til svømmehallen til kommunens øvrige innbyggere.

Det gjør en kommune altså ikke ustraffet.

Skatteetaten godkjenner nemlig momsrefusjon knyttet til skolesvømming, men blir nektet refusjon for publikumsbading.

Årsaken er at det vil kunne være konkurransevridende dersom det kommer en privat aktør som vil åpne en svømmehall i Sandnessjøen.

Staten mener altså badeanlegget kan konkurrere med eventuelle private konkurrenter som ikke har rett på momsrefusjon.

Selv om slik en konkurrent ikke eksisterer i dag.

– Nisselue-opplegg

Kommunen forsøkte å klage, uten hell. Dermed så de ingen annen mulighet enn å saksøke staten.

19. oktober kom dommen. Det var Helgelands blad som omtalte den først.

Staten er tilfreds med at tingretten var enig med Skattedirektoratet i at det forelå økonomisk aktivitet, og at vedtaket var gyldig.

Det sier regjeringsadvokaten Arne Johan Dahl. Han har vært advokat for staten i retten.

– Når staten hevder vi driver i konkurranse, blir det for meg nesten som et nisselue-opplegg. Ingen ville ha bygget et slikt anlegg i Sandnessjøen eller i andre kommuner rundt oss, med mål om å tjene penger. Det er faktisk ikke mulig, sier rådmann Børge Toft til avisen.

Helgeland tingrett var helt enig med skatteetaten.

Kulturbadet Sandnessjøen - åpning

MOMS-SMELL: Mange hadde møtt opp da Kulturbadet åpnet i 2015.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det nyttet ikke at badelandet har gått med rundt 1,1 millioner kroner i underskudd i året.

For retten mente at anlegget ble for mye brukt av befolkningen. Over 70 prosent av tiden blir anlegget brukt til publikumsbading.

Dermed må kommunen også ut med over 70.000 kroner i saksomkostninger til staten. I tillegg kommer egne saksomkostninger.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å forholde oss til dommen. Men vi er uenige.

Ikke en unik situasjon

Alstahaug er ikke alene om å havne i en situasjon der de må betale tilbake penger de har fått utbetalt i momskompensasjon.

– Dette er ikke unikt. Det er mange kommuner i Norge som har hatt kontroller og der resultatet har blitt at de må tilbakebetale for kommunale svømmeanlegg. Og da gjelder det den andelen som knytter seg til publikumsbading.

Det sier advokat Oddgeir Wiig, som førte saka for kommunen i retten.

Han kjenner til bare en lignende dom.

Les også: Omstridd gruveprosjekt på veg til retten

Førdefjorden ved Vevring
Førdefjorden ved Vevring

– Det finnes vel ei sak til der dette temaet er blitt berørt. Og det er Lusterbadet. Det var en dom i Oslo tingrett i januar 2016 der Luster kommune tapte.

– Men likevel tok dere denne saka til retten?

– Fra 2016 har det skjedd ei utvikling i forvaltning- og rettspraksis som ble vurdert dit hen at det stiller seg annerledes i dag.

Konklusjonen er ifølge Wiig at konfliktnivået er rimelig høyt mellom kommunen og staten i sakene om momskompensasjon, i alle fall i enkelte sakstyper.

– Og det viser jo bare at det ikke er dårlig kunnskap om regelverket, men heller at det er faglig uenighet om enkelte bestemmelser.

Vurderer anke

Alstahaugordfører Peter Talseth (Sp) er oppgitt.

Les også: Har milliardgjeld og vil låne mer: Får refs av kommuneekspert

Kulturbadet Sandnessjøen
Kulturbadet Sandnessjøen
Kommunen vurderer nå hva de skal gjøre.

– Det er ingen andre enn skatteetaten som mener at dette ødelegger konkurransen. Vi må finlese dommen, og vi har ikke lyst til å gi oss. Det får så store konsekvenser hvis man skal ha denne tankegangen.

– Det er åpenbart at vi ikke har bygd bassenget for at det er en god forretningsidé. Dette har vi gjort i et folkehelseperspektiv. For at barna skal ha et tilbud hvor de kan lære svømming.

Peter Talseth, ordfører Alstahaug

Alstahaug-ordfører Peter Talseth er oppgitt over dommen.

Foto: Ole-Christian Olsen

– Men retten peker på at 70 prosent av åpningstiden er brukt til publikumsbading. Og dere tar betalt. Er ikke det et kommersielt tiltak?

– Nei. Man må se på potensialet, og se inntekten opp mot utgiftene. Dette er et tapsprosjekt for kommunen.

– Det virker som at det er den teoretiske muligheten for at noen vil etablere en konkurrerende virksomhet i kommunen som er utslagsgivende. Hvor stor sannsynlighet mener du det er at noen vil bygge og drifte et konkurrerende basseng?

– Jeg vil vel si at den er lik null, sier Talseth.

Les også: Åpnet kulturhus til 300 millioner – kutter i kulturtilbudet til barn

Kulturbadet i Sandnessjøen
Kulturbadet i Sandnessjøen