NRK Meny
Normal

Kryssningspor på Røkland forsinket

Det nesten ferdige kryssingssporet på Røkland kan tidligst tas i bruk i 2013.

Kryssningssporet på Røkland

HALVFERDIG: Gangbrua over det nye kryssningssporet tas i bruk på lørdag, men sporet er ikke klart for trafikk før i 2013.

Foto: Marton Steinholt / NRK

Jernbaneverket opplyser at de venter på godkjenning av sikringssystemet.

Fra denne godkjenningen er på plass vil det gå minst tre år før det nye kryssningssporet på Røkland kan tas i bruk

Informasjonsdirektør i godstogsselskapet Cargonet, Bjarne Wist sier dette ikke er holdbart.

- Det er sterkt beklagelig at man ikke finner en løsning på det sikringsanlegget som skal styre dette. Samme problemet finnes på Ganddal utenfor Stavanger og vi håper på at man kan finne en løsning raskt, slik at vi kan ta dette i bruk, sier Wist.

Ikke godt nok

Kryssningssporet kan ikke tas i bruk før sikringsanlegg og fjernstyring er godkjent. Det er 40 lignende fjernstyringsanlegg i landet som nå venter på godkjenning.

Det er det Statens Jernbanetilsyn som godkjenner slike sikringsanlegg, men hos Statens Jernbanetilsyn ligger det ikke inne noen søknader om godkjenning av kryssingsannleget på Røkland, sier direktør Erik Ø. Johnsen.

- Det var en tanke om å bruke et anlegg som heter Mercur på Røkland og dette anlegget er det søkt om godkjenning for andre steder i Norge.

- Men etter vår gjennomgang viser det seg at det ikke er grunnlag for å godkjenne Mercur slik som det er i dag. Hva som da hindrer at det blir en videre prosess på Røkland, kjenner jeg ikke til, sier Johnsen.

Venter på sikringsanlegg

Informasjonsdirektør i utbyggingsavdelingen i Jernbaneverket, Kjell Bakken, sier kryssningssporet på Røkland er svært forsinket. Ifølge Bakken kan det går opptil fire år før det kan tas i bruk. Først må et sikringsanlegg i Rogaland godkjennes før man kan gå videre med anleggene på Nordlandsbanen.

- Vi har sagt at fra det tidspunket vi får anlegget i Rogaland typegodkjent, så vil det ta tre år å bygge og montere de anleggene vi skal ha. Så skal de godkjennes av tilsynet etterhvert, og da snakker vi om strekningen fra og med Mosjøen og nordover til Bodø.

- Betyr dette at Cargonet må vente i fire år til før de kan bruke dette kryssningssporet som nesten står ferdig?

- Ja, det må de dessvere gjøre og det er selfølgelig en veldig beklagelig situasjon, sier Bakken.

På lørdag åpner en ny gangbru over det nye kryssingssporet på Røkland stasjon på Nordlandsbana, men selve sporet blir altså ikke åpnet før i 2013.