Hopp til innhold

Krykkjene kan forsvinne fra Røst

Krykkjebestanden kan være helt borte fra ett av Norges viktigste fuglefjell i løpet av ti år. Det frykter fugleekspert, som har fulgt sjøfuglbestandene i mer enn 30 år.

Krykkjefjell på Vedøya i Røst

Årets telling viser at det kun er 2500 krykkjepar igjen på Røst.

Foto: Tycho Anker-Nilssen/NINA

– Bestanden på Røst har falt fra 25 000 par da vi talte den første gang i 1979. I dag er det 2500 par igjen. Det ser ut til at nedgangen akkselererer, sier seniorforsker, Tycho Anker-Nilssen, ved Norsk institutt for naturforskning.

Hver sommer drar fugleforskeren til Røst ytterst i Lofoten for å overvåke blant annet krykkjebestanden. Her finner han ett av Norges viktigste og største hekkeområder for sjøfugl.

– Det er vanskelig å spå, men følger vi dagens kurve blir jeg ikke forbausa om krykkjene i praksis er forsvunnet fra Røst i løpet av ti år. Jeg håper virkelig jeg tar feil, sier Anker-Nilssen.

 Forsker Tycho Anker-Nilssen

Krykkjebestanden på Røst er redusert til en tiendedel, sier seniorforsker, Tycho Anker-Nilssen, ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Kari Skeie / NRK

Matmangel

– Tilgangen på mat må bli bedre. Krykkjene er helt avhengig av å finne næring i havoverflaten fordi de ikke dykker. Matfatet til krykkjene blir dermed vesentlig mindre i volum enn for mange andre sjøfugler.

Krykkje

Nedgangen i krykkjebestanden skyldes i hovedsak mangel på mat, mener forskerne.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Hovedårsaken til endringer i sjøfuglebestander forklares i stor grad med svingninger i klimaet i havet, sier Anker-Nilssen. For krykkjene på Røst spiller også andre ting inn.

– I Norskehavet ser vi tegn til endring i næringskjeden. Silda er på tur ned, mens makrellbestanden øker. Fra et sjøfuglestandpunkt er dette lite gunstig. Det er få sjøfugler som er i stand til å utnytte makrellen. Makrellens avkom er heller ikke innenfor rekkevidde for sjøfuglene som hekker langs norskekysten.

Mer kritisk for krykkje enn lundefugl

Det er kritisk for flere krykkjekolonier langs norskekysten. Et lyspunkt er likevel den lille kolonien på Melkøya utenfor Hammerfest.

Dessverre er det ikke nok, mener Anker-Nilssen. Sjøfugleksperten har i flere år også ropt varsku for lundebestanden. I dag sier han at situasjonen for krykkjene er mye mer dramatisk enn for lundefuglen.

– Jeg er langt mer bekymra for krykkjene enn for lundefuglen. Krykkjene er utsatt større angrep fra havørn. Også måker og kråker tar unger.Pila har pekt ned for alle de store krykkjebestandene siden slutten av 1990-tallet.