Hopp til innhold

Trønder-ordfører kritiserer flyplass-prosjekt i Bodø: – Veldig bekymret for planene

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal går ut mot planene om på flytte flyplassen i Bodø. Han vil heller at Avinor prioriterer penger til ny terminal på flyplassen i hans egen hjemkommune.

Ny by ny flyplass, Avinors skisser

Det spesielle flytteprosjektet i Bodø er vedtatt av Stortinget, men det er Avinor som må igangsette byggingen. Prislappen er estimert til å lande på 6,6 milliarder kroner, der Avinors andel er 2,2 milliarder.

Foto: Avinor

I Bodø ønsker kommunen å flytte rullebanen en knapp kilometer. Og dermed frigjøre arealer til å bygge en ny bydel på den gamle flystripa, kalt Ny By – Ny Flyplass.

Det spesielle flytteprosjektet i Bodø er vedtatt av Stortinget, men det er Avinor som må igangsette byggingen.

Prislappen er estimert til å lande på 6,6 milliarder kroner, der Avinors andel er 2,2 milliarder. Avinor peker også på at de må regne inn en såkalt prosjektrisiko på én milliard.

Men til tross for et klart flertall på Stortinget, har Avinor har valgt å utsette beslutningen om investeringen.

Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal

Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ikke bare en gang, men tre ganger er saken utsatt, og det til sterke reaksjoner i Bodø.

Kommunen presser på for at regjeringen skal tilføre Avinor mer penger.

Men i Trøndelag frykter ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal (Sp) at Bodø-prosjektet blir å koste Avinor dyrt.

– Jeg er veldig bekymret for planene i Bodø. Det er et stort behov for investeringer på andre flyplasser. Det bør ikke skje at prosjektet i Bodø båndlegger 3 milliarder kroner.

Les også: Utsetter ny flyplass i Bodø med ett år: – Alvorlig økonomisk situasjon

Ny by ny flyplass
Ny by ny flyplass

Vil ha penger til ny terminal på Værnes

Vigdenes mener planene i Bodø er mest et byutviklingsprosjekt, som dermed ligger på siden av Avinors virksomhet.

– Derfor mener jeg at Avinors bidrag bør begrense seg til det som kan begrunnes ut fra luftfartens behov. Jeg er ikke imot prosjektet, men det må ikke gå på bekostning av andre samfunnsøkonomiske lønnsomme lufthavnprosjekter ellers i landet.

På Trondheim lufthavn Værnes er det planlagt en ny terminal med flere oppstillingsplasser, nytt bagasjeanlegg.

Det hele til en kostnad på rundt 2 milliarder kroner.

– Det er kjempeviktig å få bygd ny terminal på Værnes. Nå er vi ferdig med pandemien og reisingen er på vei opp. Avinor er satt i vanskelig situasjon. Om vi skal komme tilbake til normalen, må ikke Avinor bli pålagt ting som ikke er luftfartsmessig forsvarlig.

Les også: Ap-topper i nord skuffet over egen statsråd

Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.
Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.

Må finne løsninger

I Bodø mener ordfører Ida Pinnerød (Ap) at det ikke er grunnlag for å sette disse prosjektene opp mot hverandre.

– Vårt prosjekt er prioritert av Stortinget. Vi forventer at regjeringen følger vedtaket i Stortinget og finner løsninger med Avinor sånn at vi får satt i gang.

Ida Pinnerød med hender innafor kappen, ser bortover mot venstre, utenfor rådhuset i Bodø.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød-

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Pinnerød viser til at kommunen har vært i ei 10 år lang omstilling allerede etter at kampflybasen ble vedtatt nedlagt og flyttet til Trøndelag i 2012.

– Dette er et samfunnsprosjekt som strekker seg langt utover Avinors ansvarsområde. Derfor har vi jobbet tett og godt sammen med Forsvarsbygg, Samferdselsdepartementet og Avinor over mange år for å finne de løsningene som svarer til alles behov.

Hun understreker også at Avinor uansett må bruke penger på flyplassen i Bodø.

– Rullebanen i Bodø må fornyes. Det er store behov for utbedringer på flyplassen etter 70 år med kampflyvirksomhet.

– Og det skulle bare mangle at man ikke ser de investeringene i sammenheng med en viktig samfunnsutvikling for byen og regionen.

Ny vurdering mot slutten av året

Konsernsjef Abraham Foss i Avinor sier de vil bestemme seg for veien videre mot slutten av året.

– Vi ser for oss en langsiktig effekt av pandemien og at vi ikke får en opp flytrafikken før mot slutten av 2024. Men dette er svært usikre scenarioer.

– Mot slutten av året vet vi trolig mer, og vil da gjøre ei ny beslutning om prosjektet i Bodø. Så kan det være politiske prosesser som påvirker vår situasjon.

Avinor-sjefen understreker at flyttingen av flyplassen i Bodø er et spleiselag som Avinor har ønsket å bidra til, og fortsatt gjør.

– Rullebanen er i ferd med å gå ut på dato, og vi må uansett ta ei formidabel investering i fremtiden. Da har vi sagt at disse pengene kan vi legge inn i en pott sammen med staten og kommunen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard kan heller ikke love fortgang i saken.

– I utgangspunktet forholder vi oss til det vedtaket som er gjort i Stortinget, og så vi vil eventuelt komme tilbake til andre måter å få framdrift på. Men det er det for tidlig å være konkret på nå.