Kritikk før styremøte

26 av medlemmene i arbeidsgruppene som er med og planlegger nytt sykehus på Helgeland kommer med hard kritikk av prosessen. – Vi sitter som gisler i arbeidsgruppene uten reell mulighet til påvirkning, heter det i et opprop fra fagfolkene som er fra hele Helgeland. Ledelsen i Helgelandssykehuset vil ikke kommentere kritikken før etter dagens styremøte.