Elveeierlag: – Det er krisestemning over hele landet

Laksefisket er i gang, men laksen biter ikke som før. Nå innføres strenge regler for å redde fisken og elvene.

Det er krisestemning i flere norske lakseelver. Nå innføres strenge regler for å redde fisken og elvene.

Grunneierne har innført historisk strenge regler for laksefisket i Beiarelva. Også andre steder i landet frykter elveeiere for fiskens fremtid. FOTO: BJØRN TRONES

For mange er jakten på laksen i norske elver sommerens store besettelse, men det var langt fra fritt fram for de som prøvde lykken under helgens åpning i Beiarelva i Nordland.

Som mange lakseelver landet over har elva opplevd dramatisk tilbakegang i laksebestanden og nå er det innført historisk strenge fiskeregler.

Gudbjørg Navjord

Gudbjørg Navjord i Beiarelva SA melder om krisestemning i norske lakseelver.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Hunnlaksen er totalfredet hele sommeren, og det eneste fiskerne får ta med seg hjem er én hannlaks på minst 65 cm og to smålakser. Resten må settes ut.

– Vi ser at vi ikke er alene om dette. Det er krisestemning over hele landet med tanke på laksebestanden og hva som skjer med laksen ute i havet, sier Gudbjørg Navjord i Beiarelva SA.

Strenge regler over hele landet

I lakseelvene i Nordland er det så lite fisk som går opp vassdragene at om lag 60 av 90 elver er stengt for laksefiske denne sesongen. Slik har det vært siden 2010.

Også i elvene Gaula og Orkla i Trøndelag har grunneierne bestemt seg for å frede hunnlaksen. Leder Arild Gjertsen i Melhus jeger- og fiskerforening mener i likhet med Navjord at man kan stå overfor en komplett krise.

Han varsler stans i fisket dersom de største elvene i Trøndelag ikke viser bedring og gytebestandsmålet viser tegn til ikke å bli nådd.

– Hvis det ikke skjer, vil eneste alternativ være å redusere dødeligheten ved å stenge både Gaula, Orkla og Stjørdalselva, sier Gjertsen til Dagens Næringsliv.

Situasjonen er den samme for flere vassdrag i landet. Aldri før har det blitt fisket så lite laks i Norge som i 2013, viser tall fra Miljødirektoratet.

(artikkelen fortsetter under)

Per Kristensen og Geir Ludvigsen

Denne hunnlaksen skulle egentlig tilbake i elva, men reglene lar seg ikke alltid følge. Per Kristensen (t.v.) har vært med å vedta de nye reglene. Geir Ludvigsen synes det er trasig og måtte avlive hunnlaks som skal være med å redde elva.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Forsiktig optimisk

Men fiskere og grunneiere er forsiktige optimister etter årets første helg med fiske i Beiarelva. Om lag 30 lakser ble tatt opp og det gir håp om at årets sesong blir bedre enn fjorårets.

Per Kristiansen er en av grunneierne som har vært med å vedta de nye reglene for å bevare elva, men det er med en liten bismak.

– Jeg synes man skulle fått lov å ta med seg den første laksen man fikk enten det er en hann- eller hunnlaks.

– Men dette er jo en felles bestemmelse dere har gjort?

– Ja, men jeg tror det ville vært mer trivsel for de som er her og fisker da.

Vanskelig å følge reglene

Men selv om hunnlaksen skal settes ut igjen i Beiarelva, er det ikke så enkelt å følge den strenge, men tydelige regelen.

Like etter startskuddet for fisket gikk bit laksen hos en av fiskerne. Hunnlaksen skulle egentlig tilbake i elva, men kroken satt for langt ned i halsen og var umulig å få ut uten å gi fisken dødelig skader. Dermed ble den avlivet under påsyn av grunneieren.

– Det er trasig når det blir slik at man ikke klarer å få ut redskapen. Det gjelder flue, sluk og andre redskaper. Når det er slik må vi bare ta den. Denne gangen var det heldigvis en liten laks, sier Geir Ludvigsen.

Elias Waage startet med fluefiske da han var elleve år, og fisker året rundt etter ørret.