Krigskirkegård rustes opp

Norges største krigsgravplass på Tjøtta i Nordland blir i sommer oppgradert for 6,25 millioner kroner, skriver Nationen. Nesten 1000 minneplater for russere som falt på norsk jord ble for noen år siden røsket opp fra krigsminneplassen på Tjøtta og lagret i et fjøs. Det ble starten på en aksjon for å redde Norges største krigsgravplass fra forfall og glemsel. Rundt 8000 sovjetiske krigsofre er gravlagt på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass.

Russisk krigskirkegård på Tjøtta i Alstahaug
Foto: Billy Jacobsen / NRK