KrF: Tesla-avgiften et løftebrudd

Regjeringens varslede avgiftsøkning på tunge elbiler bryter med avtalen fra 2015 på borgelig side, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Nå varsler han kamp om avgiften. – Dette er en av sakene vi kommer til å ta opp med regjeringen, det er helt sikkert.