Hopp til innhold

Krever varig vern av 7000 år gamle koraller: – Er fortsatt truet av oljeinteresser

Det tyske oljeselskapet Wintershall ga opp den kontroversielle letebrønnen ved Trænarevet. Nå krever to partier på Stortinget at området sør for Lofoten får et varig vern.

ferge, fiskebåt, hurtigbåt, samferdsel, sander norø, sjark, træna
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Trænarevet består av rundt 1500 separate korallrev hvor deler av korallene er minst 7000 år gamle.

Mens Røstrevet lenger nord er verdens største kaldtvannskorallrev, er Trænarevet og Holarevet i Vesterålen også store ansamlinger av kaldtvannskorallrev i verdenssammenheng.

Trænarevet ligger ved innløpet til Vestfjorden, like sør for Lofoten. Både miljøbevegelsen og fiskerne kaller Trænarevet for torskens fødestue.

Så verdifulle mener norske myndigheter disse dypvannskorallene er, at det har vært forbudt å trålfiske over dem siden 2016.

Fant ikke olje

Riggen West Hercules og Bellonas båt Kallinika utenfor Trænarevet.

Riggen West Hercules kom, boret i Toutatis-brønnen og reiste sørover igjen.

Foto: CHRISTER SYLTEN / CHRISTER SYLTEN

Det ble et voldsomt bråk da det ble kjent at Klima- og miljødepartementet ga tillatelse til leteboring etter olje sør for Trænarevet.

Dermed avviste departementet klagene fra Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag.

Men en måned etter at letingen startet, bekrefter Oljedirektoratet at brønnen, som ligger om lag 150 kilometer sørvest for Bodø, er permanent plugget og forlatt.

Det ble funnet noe olje, men funnet vurderes ikke til å være lønnsomt.

Et gjenvinningsanlegg på havbunnen

Trænarevet. Bilder fra et tok i 2005

Trænarevene er avlange grushauger av korall hvor kun den fremre delen er levende og står opp over havbunn og fanger næring.

Foto: Jon Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Kaldtvannskoraller dekker kun en prosent av norsk sokkel, men står for 30 prosent av omsetningen av marin snø som synker ned gjennom vannsøylen, ifølge Havforskningsinstituttet.

Det gjør at næringssalter på nytt blir tilgjengelig for biologisk produksjon.

Man kan se på dem som små gjenvinningsanlegg på havbunn. I tillegg utgjør de tilholdssted og skjul for en rekke arter.

Foreslår å verne korallrevet

Une Aina Bastholm (MDG)

Une Bastholm og Audun Lysbakken håper å få med seg Stortinget i kravet om verne havområdet rundt Trænarevet fra petroleumsaktivitet.

Nå foreslår stortingspolitikerne Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV) og Lars Haltbrekken (SV) om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot oljeaktivitet.

– Vi foreslår nå at både Træna-revet og områdene rundt skal få et sterkere vern. Alle er enige om at området er viktig for fisk, fugl, koraller og annet marint liv. Disse artene er truet av blant annet oljeinteressene, sier Une Bastholm til NRK.

Regjeringen jobber for fullt med å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten oppdateres.

Her er det ikke bare olje og gassvirksomhet som skal vurderes, med fiskeri, oppdrett, mineralleting, vindkraft og skipsfart.

Lysbakken er opptatt av å få inn et vern av dette området i forvaltningsplanen.

Statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet.

– Å kjøre en isolert verneprosess i dette området nå gir liten mening, sier statssekretær Atle Hamar.

Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset

– Dette Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke ulike fiskeslag. Samtidig er det helt uten noen form for vern. Derfor kan man gjennomføre prøveboring hvis regjeringen synes det er greit, sier Lysbakken.

– Har ambisjon om vern

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima og Miljødepartementet leder arbeidet med forvaltningsplanen som skal legges fram i løpet av vinteren.

Han synes forslaget fra MDG og SV er dårlig timing.

– Regjeringen står midt i arbeidet med den nye forvaltningsplanen, og alle fagmiljøene skal komme med sine innspill.

– Å kortslutte den viktige innhentingen med et enkeltvedtak om Trænarevet nå, gir liten mening, sier Hamar til NRK.

Ketil Kjenseth, som er miljøpolitisk talsperson i Venstre går enda lenger.

– Vi har ambisjon om verne både det og mer i den nye planen som kommer til Stortinget i 2020, sier han til NRK.

Trænarevet. Bilder fra et tok i 2005

Trænarevet ligger innerst i Trænatråget, som skjærer innover sokkelen like sør for Lofoten. Disse bildene ble tatt under et tokt i 2005.

Foto: Jon Helge Fosså / Havforskningsinstituttet