NRK Meny
Normal

Krever storstilt bjørnejakt på Helgeland

– Fylkesmannen har mistet kontrollen med bjørnebestanden, hevder sauebonde i Svenningdal. Mens fylkesmannen sier bjørnestammen må bli større i Nordland.

– Fylkesmannen har mistet kontrollen med bjørnebestanden, hevder sauebonde i Svenningdal. Mens fylkesmannen sier bjørnestammen må bli større i Nordland. sauebonde Pål Ove Wika fra Svenningdal.

VISER SEG FRAM: Denne bamsen ble filmet med viltkamera i Grane i sommer. FOTO: GRANE ROVVILTLAG

Sauebonde Pål-Ove Wika er i full gang med å hente sauene ned fra fjellet nå. Bjørnen herjer i flokken og bonden mener situasjonen er ute av kontroll.

– Vi tror det er en mye større mengde rovvilt enn det antallet Fylkesmannen opererer med, sier sauebonde Pål Ove Wika fra Svenningdal.

30 sauer tatt

Sauebonde Pål Ove Wika fra Svenningdal

HAR 500 SAU PÅ BEITE: – Det er viktig å få hjem dyrene raskt nå for å unngå flere tap, sier sauebonde Pål-Ove Wika i Svenningdal.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Sommeren i grensetraktene på Helgeland startet bra. I vår ble det skutt tre bjørner fra helikopter i distriktet.

– Vi var svært optimistiske, og håpet at uttaket skulle ha effekt.

Men situasjonen har endret seg dramatisk utover ettersommeren.

– Det fylles på med nye bjørner fra Sverige. Det er fortvilende, sier sauebonden til NRK.no.

Hittil i år er det dokumentert eller antatt drept i underkant av 1400 sau av rovvilt i Norge. Av disse er 260 drept av bjørn. I Hattfjelldal og Grane er det dokumentert over 30 sauer tatt av bjørn i høst.

– Vi har en akutt skadesituasjon, men vi får ikke hjelp fra myndighetene. Noen dyr er skremt ut av området, og hjelp til innsanking hadde hjulpet på, sier Wika.

I Svenningdal er bamsen fanget med såkalt viltkamera.

– Bildene viser at vi har to bjørner som herjer i saueflokkene nå på ettersommeren. En god del bjellesauer er tatt, og vi hører lam som skriker oppe i lia. De går alene, og da er det vanskelig å få tak i dem. Det er en krevende situasjon, sier Wika.

Krever bjørnejakt

Bjørnespor i Svenningdal

Bjørnespor i Svenningdal.

Foto: Grane fellingslag

I tillegg til bjørnene som herjer i området, har sauebøndene i Svenningdal også plaget med jerv, ørn og gaupe. Grane fellingslag mener fylkesmannen må gi midler til en storstilt jakt.

– Rovdyrjakt er ressurskrevende. Det er lisensjakt på bjørn i dette området, men ingen jakter, nettopp fordi det er tidkrevende og vanskelig. Det er ikke noe du drar ut på når du har en ledig ettermiddag. Jegere må kjøpes fri fra ordinært arbeid, og det kan bli nødvendig å sette inn helikopter. Men dersom man setter inn tilstrekkelig ressurser, vil det være mulig å ta bjørnene i løpet av høsten.

Ifølge Wika vil det bli enklere å få has på bjørnen dersom man venter til den første snøen har lagt seg.

– Da kan man enten få tatt den ut, eller bedøve den og flytte dem dit de skal være, sier Wika.

Vil ha flere bjørner

Sau tatt av bjørn i Svenningdal

Sau tatt av bjørn i Svenningdal i sommer.

Foto: Grane fellingslag

Men hos Fylkesmannen, som står for forvaltninga, ønsker man seg flere bjørner ettersom Stortinget har sagt at det skal være ei ynglende binne i vårt fylke.

– Per i dag har vi ikke oppnådd bestandsmålet. Vi skal ha mer bjørn i Nordland. Dette er imidlertid et kjerneområde for beitedyr, og det vektes tungt. Men i totalvurderingen må man likevel se på de overordnete hensynene, sier rådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland.

Men bonden mener fylkesmannen teller feil.

– Deres system går på å telle ynglinger, det vil si rovdyr med unger. Det er ingen som er så god på stikke seg unna som dem. Det er kjempevanskelig å registrere antall rovdyr med det som parameter. Vi ser enkeltspor av rovdyr, og vi ser det i saueflokken år etter år. Vi har samme problemet i Vefsn og Hattfjelldal.

Bjørnespor i Grane

Bjørnespor i Svenningdal.

Foto: Grane fellingslag

Øyvind Skogstad forstår sauebøndenes frustrasjon.

– Men effekten av helikopterjakt på barmark er svært liten. Grane kommune får flere hundre tusen kroner hvert år til tilsyn med hund i beitesesongen.

Ble utbetalt 73 millioner

I fjor 2013 ble det utbetalt over 73 millioner kroner i erstatning for tap av sau drept av rovdyr som bjørn, jerv, gaupe, kongeørn og ulv. I 2012 var beløpet om lag 60 millioner kroner.

Foreløpige tall viser at det ligger an til en mild tapssommer i Nordland.

– Vi har brukt store ressurser denne sesongen for å få tapstallene så lave som mulig, sier rådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland.