NRK Meny
Normal

Krever rask storflyplass-avklaring

Fylkesrådsleder Odd Eriksen ber samferdselsministeren gripe inn, og sørge for at konsesjonssøknaden for Polarsirkelen lufthavn i Rana blir behandlet.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Odd Eriksen og fylkesrådet ber om å møte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa snarest.

Planene om storflyplass i Rana står i stampe, etter at Luftfartstilsynet la konsesjonssøknaden fra Polarsirkelen lufthavn i bero i høst. Etter samtaler internt i fylkesrådet, har de nå bestemt seg for å ta saken opp med samferdselsministeren.

– Vi mener konsesjonssøknaden som Polarsirkelen lufthavnutvikling har levert inn må konsesjonsbehandles, og ikke utsettes på ubestemt tid.

Luftfartstilsynet nekter å behandle saken nå, fordi det ikke er politisk avklart hvor en ny storflyplass på Helgeland skal ligge. Både i Vefsn og i Rana blir det jobbet med planer om ny flyplass. Tilsynet har videre slått fast at saksbehandlingen må vente til Nasjonal Transportplan for 2014-2019 blir lagt fram.

– Haster

Det mener Odd Eriksen er urimelig, og sier politikerne i Nordland ikke kan ta noen avgjørelse i saken, før nettopp Luftfartstilsynet gjør sine vurderinger.

– Vi må jo ha det faglige grunnlaget som ligger i konsesjonsgrunnlaget for å kunne fremme en sak for fylkestinget. Derfor er vi avhengige av at Luftfartstilsynet behandler konsesjonssøknaden, sier han.

Har ikke bestemt seg

Fylkesrådet har bestemt seg for å støtte arbeidet med en storflyplass på Helgeland, men har ikke tatt stilling til hvor den bør ligge.

– Jeg har registrert at ni av ordførerne på Helgeland sier at det eneste alternativet til dagens kortbanenett er en storflyplass på Helgeland. Da har man ikke nødvendigvis tatt stilling til hvor den skal ligge. Men det er et faktum at det eneste prosjektet med en storflyplass som er fremmet, er levert av Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

– Er det fortsatt en åpning for prosjektet i Vefsn?

– Det er muligheter for andre prosjekter å komme inn, men de må levere data og grunnlag for en behandling raskest mulig, sier Eriksen.

Mulig avklaring i februar

Fylkesrådet håper nå å få møte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa før jul, for å diskutere konsesjonssøknaden fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Eriksen sier målet er å få fremmet en sak for fylkestinget i februar.

– Hvis luftfartstilsynet kan sette i gang en prosess, slik at vi har en sak å legge fram for fylkestinget i februar, så er vi godt i rute for det, sier Eriksen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.