Hopp til innhold

– Hele utviklinga i Nordland står i fare om ikke Forsvaret og Avinor blir enige

Både forsvars og samferdselsdepartementet må bestemme seg raskt for hva som skal skje med Bodø lufthavn, etter at F16 har flyttet, mener stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rulleb

VURDERER FLYTTING AV RULLEBANE: Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rullebane uten å flytte terminalen. Men flytårnet må trolig flyttes.

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

– At saken får et større fokus i departementene er viktig for utviklinga av hele Nordland mener Sivertsen

Foto: Arbeiderpartiet

– Hele utviklinga i Nordland står i fare om ikke Forsvaret og Avinor blir enige om veien videre, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) til NRK.no.

Han mener at både forsvars- og samferdselsministeren må nå gi gass i saken rundt skjebnen til Bodø lufthavn, når Forsvaret ikke skal drive flyplassen mer.

– Grunnen til at vi er veldig opptatt av dette er at når det hersker så stor usikkerhet, betyr det at alle som er interessert i å investere venter til saken er avklart.

Stortingsrepresentanten minner om at Samferdselsdepartementet sitt eget selskap Avinor, som er heleid av staten, selv uttrykker bekymring for at de ikke har fått et klart oppdrag

– Vi har ei regjering som ikke følger opp og får til en smidig overgang fra militær til sivil drift. Når, bør de ringe noen bjeller hos regjeringen. Den viktigste jobben nå er å sikre en framtidig, robust og langsiktig løsning for Bodø lufthavn, sier Eirik Sivertsen.

Regjeringen avviser

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) avviser at regjeringen ikke vier nok oppmerksomhet til Bodø lufthavn og Bodø bys utviklingsønsker. Han mener kritikken fra Arbeiderpartiet Eirik Sivertsen er grunnløs.

– Vi satse på kontinuerlig drift ved flyplassen, og er derfor veldig opptatt av å finne løsninger for Bodø lufthavn, sier han til NRK.no.

Solvik Olsen sier nettopp hensynet til lokale ønsker betyr at regjeringen må bruke mer tid på å avgjøre hvordan eiendommen til Forsvaret skal overleveres til Avinor.

– Dette handler om at Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet må gjøre ferdig sitt arbeid før Avinor får sitt oppdrag. Dette burde Arbeiderpartiet også vite. Når de nå går ut og kritiserer at løsningen ikke allerede er på bordet er det mer for å markere enn en reell problemstilling, sier Solvik-Olsen.

Problemstillingen er at Forsvaret eier det meste av flyplassen og Avinor ska overta eierskapet.

– Det er strenge regler for hvordan man skal avhende eiendom, det har Stortinget vedtatt. Vi må følge disse reglene slik at vi ikke risikerer å få anklager om statsstøtte og subsidier, sier han til NRK.no.

Blir rådet til å beholde F-16-flyene i Bodø

NRK.no skrev denne uka at forsvarssjefen anbefaler å beholde F16 i Bodø ut flyets levetid.

Avinor skal overta flyplassen i Bodø når jagerflyene letter fra Bodø for siste gang.
Avinor har i samråd med Samferdselsdepartementet bedt Forsvaret om å gi en eksakt dato minst to år før. Avinor jobber ut fra at Forsvaret vil forlate i løpet av 2016, og at det da blir naturlig at Avinor overtar.

Men foreløpig har ikke Forsvaret gitt noen eksakt dato for når de vil trekke seg ut. Heller ikke de økonomiske vilkårene for Avinors overtakelse av Bodø lufthavn er avklart.

– Har startet en prosess

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at regjeringen er opptatt av å sikre en smidig overgang. I et skriftlig svar på Sivertsens spørsmål i spørretimen skriver samferdselsministeren følgende:

– Regjeringen legger stor vekt på kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø. Regjeringen har startet en prosess for å få på plass langsiktige løsninger for både sivil og militær luftfart i Bodø når Forsvaret legger ned sin kampflyvirksomhet. Det arbeides med å avklare formelle og praktiske forhold i forbindelse med overføringen av flyplassdriften og fremtidig bruk av frigitte arealer, skriver han.

Ifølge samferdselsministeren jobber Forsvaret, Avinor og lokale og regionale myndigheter sammen for å finne løsninger som ivaretar både sivile og militære behov.

(artikkelen fortsetter under)

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at regjeringen er opptatt av å sikre en smidig overgang fra militær til sivil i Bodø.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det er blant annet opprettet et koordineringsforum mellom Luftforsvaret, Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune for å sikre involvering fra alle berørte parter i utviklingen av fremtidige løsninger for arealer og lufthavnen i Bodø.

– Det er i dag et godt samarbeid om flyplassdrift mellom Forsvaret og Avinor, som har konsesjon for den sivile luftfarten på Bodø lufthavn. En god dialog med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er både naturlig og helt nødvendig. Dette er et godt grunnlag for en smidig og konstruktiv prosess med tanke på overføring av flyplassdriften til Avinor, skriver Ketil Solvik-Olsen.

Vil ha ny rullebane i Bodø

Morten Jakhelln i Bodø flyplassutvikling er overhodet ikke i tvil om hva som vil være den eneste rette løsning for flyplassen i Bodø. Han vil flytte den en kilometer mot havet, vekk fra byen.