NRK Meny
Normal

Krever lovendring – mener det er altfor lett å avlive hunder i dag

Hunden Rambo står på trappene til Høyesterett for å få dommen om han får leve eller ikke. Dyrevernsorganisasjonen Noah mener hundeloven må endres og mer kunnskap om hund må på plass etter stadig flere anmeldelser mot hunder.

rambo4

Rambo er en av to hunder som er involvert i saker anket helt til Høyesterett.

Foto: Privat

Dyrevelferdsorganisasjonen Noah – for dyrs rettigheter mener Hundeloven er moden for endring. Leder i foreningen Siri Martinesen mener det er alt for lett å avlive hund i dag.

– Vi mener man ikke bør ha som utgangspunkt at hund er en ulempe. Kunnskap må ligge til grunn og at samfunnet skal være trygt både for hunder og mennesker. Dette med at en utrygghetsfølelse kan være god nok grunn til å fastholde et avlivingsvedtak er problematisk, sier hun.

Søndag omtalte NRK saken om Hilde som kjemper en kamp for hunden Rambos overlevelse etter at han hoppet opp og bet en nabo i armen.

Noah mener dagens hundelov tar utgangspunkt i at hunden er en ulempe, mens den heller bør ta utgangspunkt i kunnskap om hundeatferd.

Siri Martinsen, NOAH

Leder i Noah - for dyrs rettigheter vil ha en endring i hundeloven.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Man ser at atferdstester som blir gjort på en del hunder ikke fører frem i rettssystemet, man legger ikke vekt på en faglig vurdering, man legger bare en slags generell synsing om hunder av en viss størrelse, eller hunder av en viss rase til grunn, sier Martinsen.

– For lett å avlive hunder i dag

Martinsen tror at fordommer mot hund skinner gjennom i loven, og at hunden tolkes som noe farlig og som en ulempe, fremfor et dyr.

– Vi ser at det går igjen en del fordommer om rase og størrelse. At man stempler hunder av en viss størrelse på en måte som om de er et samfunnsproblem, mens faglige uttalelser og konkrete vurderinger av hunden kan tilsi det motsatte.

Noah mener at det skal for lite til for å kreve å få en hund avlivet og at praksisen varierer sterkt i hvordan anmeldte saker håndteres. Lørdag skrev NRK at stadig flere anmelder angrep fra hund.

– Det viser seg at det er altfor lett å avlive hunder etter hundeloven slik det er i dag. I forhold til grunnvilkåret handler det om definisjon av skade og angrep å gjøre. I flere saker blir disse begrepene brukt svært vidt, slik at det nærmeste er farlig for en hund å hilse på fremmede.

Etterlyser mer kunnskap om hund i rettssystemet

I saken om Rambo ble den pensjonerte politimannen Trond Larsen leid inn av kvinnens advokat som en sakkyndig kilde i saken.

– Det må inn mer fagkunnskap og bedre utdanning slik at vi kan ha sakkyndige som uttaler seg i saker som involverer hund, sier han.

Larsen følte selv at hans rapport om hunden Rambo ikke ble tatt på alvor i Hålogaland lagmannsrett, hvor han konkluderte med at hunden Rambo ikke var farlig etter å ha gjennomført atferdstester tilsvarende de man benytter for hunder i Politiet og Forsvaret.