NRK Meny
Normal

Krever like rettigheter

Fiskeoppdrettere bør få erstatning for å slakte syk fisk, krever Norske Sjømatbedrifters Landsforbund. Og vil ha samme rettigheter som bønder som slakter syk gris.

oppdrettsanlegg

FORSKJELLSBEHANDLING: Fiskeoppdretterne vil ha like rettigheter som bøndene som slakter syk gris.

Foto: Marita Andersen / NRK


Onsdag ble det klart at tre oppdrettsselskaper i Senja må nødslakte laks for flere titalls millioner kroner, etter utbrudd av sykdommen Pancreas Disease. Oppdretterne får ingen erstatning for tapene. Men det får bønder som må nødslakte gris på grunn av svineinfluensa.

- Urettferdig, mener Kristin Sæther, fagsjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforbund, NSL. Nå etterlyser hun erstatningsordninger for fiskeoppdrettere som må nødslakte fisk.

- For de som driver med oppdrett er dette en stor risiko fordi det ikke er mulig å få kompensert de tapene som en eventuell sykdom medfører for dem, sier Kristin Sæther til NRK Nordland.

Svineinfluensaen har nå spredd seg til 18 gårdsbruk i Norge, og nylig ble over 400 svin nødslaktet ved et gårdsbruk i Nord-Trøndelag. Men mens Statens landbruksforvaltning dekker utgiftene til bønder i forbindelse med pålagt nedslakting, finnes det ingen tilsvarende ordning for oppdrettsnæringen.

- Slik det er i dag er det en forskjellsbehandling. For de lokale aktørene har det veldig store konsekvenser, sier Kristin Sæther.

Anken fra tre oppdrettere i Senja er avvist av Mattilsynet. De må nå slakte ned laks for flere titalls millioner kroner, etter utbrudd av laksesykdommen Pancreas Disease. I fjor måtte Nova Sea i Rødøy ta smellen alene, da de ble pålagt å slakte over 870.000 laks på grunn av samme sykdom, forteller Bjørnar Olaisen.

- Det betydde tap for oss på flere titalls millioner kroner. Vi kan ikke forsikre oss gjennom vanlige forsikringer. Det ville være veldig fint om staten overtok ansvaret, sier Olaisen.

Nå håper Norske Sjømatbedrifters Landsforening at den nye fiskeriministeren, som selv har bakgrunn fra fiskeoppdrett, skal sørge for en erstatningsordning for næringen.

- Vi har jo store forhåpninger til Lisbeth Berg Hansen. Hun kjenner næringa, og vet hva slags konsekvenser dette har. Vi er absolutt forhåpningsfull til at vi skal komme fram til ei ordning, sier Kristin Sæther til NRK Nordland.