Hopp til innhold

Krever hyttefritt Saltstraumen

Over 5000 personer mener Bodø kommune må si nei til hytteplanene for Saltstraumen.

Saltstraumen
Foto: Trine Høklie Jonassen

Friluftsmannen Lars Monsen, biskop Tor B. Jørgensen, maleren Vebjørn Sand og Bodøs egen Halvdan Sivertsen er blant de 180 som er med på appellen til bystyret i Bodø som er lagt ut idag.

De får følge av kjente kunstnere, musikere, forfattere og kulturarbeidere samt av sentrale personer i det lokale kulturvernet.

Poltikere i Nordland fylke og i Bodøs nabokommuner stiller seg også bak appellen - som har oppslutning i mange politiske miljø.

Et bredt utvalg av organsisasjoner er også med på å finansiere annonsekampanjen "Saltstraumen for alle".

Idag behandler Planutvalget i Bodø tre av seks utbyggingssaker i Saltstraumen. Saker om verdensarvverdier i Saltstraumen og om bygge og deleforbud for deler av området står også på sakskartet.

Direktoratet for Naturforvaltning betegnet nylig Saltstraumen som et naturfenonomen i verdensklasse, og har signalisert vilje til statlige oppkjøp dersom kommunen endrer sitt planverk.

Miljøverndepartementet forutsetter at Bodø kommune tar vare på de store natur - og kulturverdiene i Saltstraumen, og minner også i et brev til FNF Nordland at siste ord ligger i departementet.

Her kan du lese appellen

Les hele appellen her