Krever erstatning

Flakstad kommune mener de taper inntekter som følge av seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Seismikk skytes fra båten

SEISMIKKSKYTING: Seismikk som skytes fra båt.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

- Når leveringene til fiskebrukene går ned som følge av seismikkskyting, taper kommunen skatteinntekter, sier ordfører Stein Iversen.

Når fiskerne leverer mindre fisk, får mottakene på land mindre å gjøre. Og færre ansatte i fiskeindustrien, gir mindre skatteinntekter til kommunen.
Det er slik et enstemmig kommunestyre i Flakstad har resonnert.

- Det blir arbeidsledighet ut av det og da blir vi som kommune rammet, sier Iversen.

Krever erstatning

Nå krever lokalpolitikerne at den fiskeriavhengige kommunen må få kompensert tapet sitt som følge av at fiskefangstene går ned når det skytes seismikk.

- Det var et dårlig fiskeår ifjor og vi tror at seismikken er en av årsakene til det. Kanskje opplever vi en likedan situasjon i år. Det er alvorlig, sier ordføreren.

Nekter å betale

Seismikk, som brukes for å undersøke om det finnes olje - og gass på havbunnen, skremmer fisken bort fra feltene. Oljedirektoratet gir derfor fiskerne erstatning for tapt fangst. Men Eldbjørg Vaage Melberg i oljedirektoratet sier kravet fra Flakstad er uaktuelt.

- Oljedirektoratet inngår frikjøpsordning med fiskere som fisker i området. Det er det ordningen vår omfatter, sier Melberg.