Krever én nordnorsk region

Harstad-ordfører Marianne Bremnes og Narvik-ordfører Rune Edvardsen går sammen i kravet om én felles nordnorsk region. – Én felles nordnorsk region vil gi styrke utad – og vil gi mulighet for god fordeling av oppgaver og ansvar innad».

Ordførerne i Harstad og Narvik, Marianne Bremnes og Rune Edvardsen

NORDNORSK HELHET: Ordførerne Marianne Bremnes og Rune Edvardsen, henholdsvis Harstad og Narvik, mener en felles nordnorsk region er viktig for å styrke landsdelen.

– Regjeringen legger opp til ti regioner i Norge, og da er det viktig å forene kreftene i nord. Dette er utvilsomt det beste alternativet for hele Nord-Norge. Vi får en sterkere stemme opp mot resten av Norge, sier ordfører Rune Edvardsen i Narvik til NRK.

Etter ei uke hvor fylkesrådene i Nordland og Troms har ønsket fylkesgrensa flyttet til sitt fylkes fordel, begge har ønsket seg byene Harstad og Narvik, går by-ordførerne «i midten» tydelig ut.

– Å flytte grensa noen mil hit eller dit, representerer intet løft for Nord-Norge eller fylkene. Vi må bort fra nabokrangel og over til noe mer visjonært. Vi må definere det nye og moderne Nord-Norge, mener han.

Fylkesrådslederne i Nordland og Troms vil ikke ha en felles nordnorsk region. Dersom det ikke ikke lar seg gjøre å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark mener Edvardsen at diskusjonen må fortsette.

Rammes av stridigheter

– Uavhengig av hva de mener konstaterer jeg at debatten begynner å røre på seg. Det kan jo hende at det kan være realistisk å la Finnmark være for seg selv, men at Nordland og Troms begynner å duskutere en sammenslåing.

Rune Edvardsen mener stridigheter på noen områder rammer regioner som Narviks direkte.

Vi så det i en tidligere diskusjon om forskningsbedriften Norut Narvik, der Bodø og Tromsø slet i hver sin ende. Man skuler til hverandre, drar i hver sin retning, i universitets- og nærings- og politiske saker, sier Narvik-ordføreren.

Vil mekle mellom Troms og Nordland

Rune Edvardsen og Tomas Norvoll

Som ordfører i Narvik er Rune Edvardsen en del av striden mellom Nordland og Troms. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har allerede sagt ja til å komme til Narvik og Edvardsen håper de kan få ordna opp på møtet.

Foto: Sander Andersen / NRK

Før helga tok Narvik-ordføreren på seg rollen som «fredsmekler» mellom Troms og Nordland. Han har kalt inn til forsoningsmøte etter den opprivende striden om hvor fylkesgrensa mellom Nordland og Troms skal gå.

– Vi skal få til et møte mellom de to fylkesrådslederne først i desember, og hensikten er å legge ballen død slik at vi kan se framover. Det er naturlig å ha møtet i Narvik siden det er denne regionen fylkene kappes om, sier Edvardsen.

Kommende uke behandler Nordland fylkesting regionreformen. Uka etter gjør Troms fylkesting det samme.

«Snakke hverandre opp»

Marianne Bremnes fastslår at fylkesgrensa, enten den går i Tysfjord eller et sted i Midt-Troms, er like unaturlig som amts-grenser fra 1800-tallet, som vi har i dag.

– Bodø og Tromsø må begynne å snakke hverandre opp. Ikke ned. De må inngå gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler på ulike områder for å styrke landsdelen. Harstad og Narvik spiller på lag i ønsket om dette, sier Marianne Bremnes.

Krav om funksjoner

Harstad- og Narvik-ordføreren er også opptatt av at oppgaver, funksjoner og myndighet blir overført til en ny, større region.

– Skal vi være en sentral samfunnsutvikler, må regionene tilføres vesentlige oppgaver. Dette burde vært en del av Regjeringens regionreform nå. Det er en svakhet at så ikke er tilfelle, sier Marianne Bremnes.