Hopp til innhold

Krever at regjeringen vedtar nasjonalparken

I fjor skulle regjeringen ha fattet vedtak om Lofotodden nasjonalpark, men det har ikke skjedd. Nå krever stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV at klima- og miljøministeren svarer for seg.

Moskstraumen ligger i området mellom øya Moskenes og Lofotodden i Moskenes

Moskstraumen, i området mellom øya Moskenes og Lofotodden i Moskenes.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Etter en klar anbefaling fra Miljødirektoratet ble regjeringen bedt om å opprette Lofotodden nasjonalpark. De skulle ha truffet en avgjørelse om parken i fjor.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i energi- og miljøkomiteen, mener departementet har sirup under føttene og har krevd dem for svar i saken.

– Dette er et brudd på løftene til Stortinget. Nå kan de også vedta å ikke opprette parken, men da har de nødt til å komme tilbake til oss og orientere om det. Vi har bedt om denne parken, og Miljødirektoratet har tydelig anbefalt det, sier han.

Prosjektet er fra flere hold støttet opp om og kommunene venter bare på en avgjørelse fra departementet.

Allerede sommeren 2007 fattet Moskenes kommunestyre et vedtak om å se nærmere på muligheten for å etablere en nasjonalpark på Lofotodden og yttersida av Moskenesøy.

I mars i fjor ga også Miljødirektoratet sin fulle støtte til prosjektet, og mange har kjempet for saken i flere år.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

Lars Haltbrekken vil purre på klima- og miljøministeren.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Vil legge press på regjeringen

Nå ønsker Haltbrekken å legge press på regjeringen på nytt slik at de kan få fortgang i saken, og med det få et vedtak om opprettelse av nasjonalparken.

– Det er uvisst hvorfor det har tatt så lang tid, når det er stor støtte for å opprette parken.

Hvor fort tror du vi kan se et vedtak?

– De har lovt at dette skulle komme i løpet av 2017, så nå forventer jeg at det skjer i løpet av få uker.

– Useriøst

Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal

Hans Fredrik Sørdahl synes det er useriøst at det tar så lang tid.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Arbeiderparti-ordfører Hans Fredrik Sørdahl i Flakstad kommune reagerer på at saken trekker ut i tid, og mener en avgjørelse må komme nå.

– For meg som ordfører oppleves dette som useriøst fra ministerens og sittende regjerings hold, sier han.

Sørdahl mener det er på høy tid at regjeringen tar grep for å få planene realisert.

– De bryr seg ikke om de meningene som ligger i nord, og det ser igjen ut til at de ikke tar Nord-Norge seriøst.

Flakstad-ordføreren påpeker at både de involverte kommunene og Lofotrådet har vedtatt parken fra før. Nå begynner han å tro at det går på vilje hos klima- og miljøministeren.

– Saken ligger ferdig og klar. Hele Lofoten er for denne parken, og det er bare for ministeren å kjøre saken til Stortinget. I utgangspunktet bør ikke det være noe problem, men det er klart at løsningen ikke kommer dersom viljen ikke er der.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Klima- og miljødepartementet, men de skriver i en e-post at saken fortsatt er til behandling i departementet, og at berørte kommuner på vanlig måte vil bli invitert til møte på politisk nivå når den er i sluttfasen.