Hopp til innhold

Sykehus krever at kommunene tar ansvar

Bruker 45 millioner kroner ekstra til å huse pasienter som skulle vært sendt hjem.

Pasient

Pasientene bør ikke være unødvendig lenge på sykehus, mener Nordlandssykehuset.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Ved Nordlandssykehuset vil ledelsen ha slutt på at utskrivingsklare pasienter tar opp dyre sykehussenger.

I fjor var det mer enn ni tusen liggedøgn med ferdigbehandla pasienter bare i Nordlandsdssykehuset.

Kommunene må bygge ut sykehjemmene og ta ansvar, sier klinikkoverlege Geir Tollåli.

Blokkerer for andre pasienter

Han mener de utskrivingsklare pasientene blokkerer for andre pasienter.

- De blokkerer for folk som skal inn og få gjort kirurgiske inngrep, og få nødvendig medisinsk behandling som krever innleggelse.

Det blir også trangere for de som kommer inn og trenger øyeblikkelig hjelp, understreker klinikkoverlegen.

Dyre pasientdøgn

9000 liggedøgn med utskrivingsklare pasienter hvert år koster mye for Nordlandssykehuset. 5000 per døgn er prislappen per sykehusseng, og dermed blir regninga på 45 millioner kroner.

Tallene for i fjor viser at det er sykehuset i Vesterålen som sliter mest med utskrivingsklare pasienter.

Nå krever Tollåli at kommunene får fortgang i arbeidet med å bygge ut sykehjem og kommunehelsetjenesten forøvrig.

- Vi i sykehuset skal gi spesialisthelsetjeneste, og kan ikke påta oss oppgaver som kommunene gjør like bra.

Etterlyser

Vestvågøy kommune i Lofoten er en av kommunene som sliter med å ta imot pasienter som er ferdigbehandla på sykehuset på Gravdal. Ordfører Jonny Finstad etterlyser en bedre dialog med sykehusledelsen.

- Når de reduserer senger og skriver ut pasienter raskere, må vi også få tid til å bygge opp vår kapasitet.

Skremmes ikke av bøter

I dag må kommunene betale 2000 kroner per døgn når en ferdigbehandlet pasient ligger mer enn ti dager på sykehuset. Men boten skremmer ikke kommunene, og nå varsler klinikkoverlegen sterkere lut. Snart må kommunene ta hele regninga på rundt fem tusen i døgnet fra første dag.

- Det blir veldig dyrt for dem i 2010, dersom de fortsatt lar de ferdigbehandlede pasientene ligge på sykehusene, sier klinikkoverlege ved medisinsk avdeling, Geir Tollåli.