Krever 250 millioner til Helse Nord

Styrer i Nordland Arbeiderparti krever at regjeringen øker bevilgningene til Helse Nord med over 250 millioner kroner.

Dette vedtaket fattet representantskapet til fylkespartiet i helga.

Styret i Nordland Ap viser til at det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede "Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak" har lagt fram sine forslag. Nordland Ap er enig i forslagene, blant annet at utvalget anbefaler et system som legger større vekt helse- og sosiale kriterier.

Partiet mener i tillegg at tildelingen av økte rammer til til Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge, ikke kan skje ved omfordeling innafor eksisterende rammer.

- Til det vil konsekvensene for Sør-Øst bli for store, heter det i forslaget.