Krav fra kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen ber fylkesrådet svarer på ti konkrete spørsmål i forbindelse med påstander fra opposisjon om feilinformasjon. I går fortalte NRK at fem partier på fylket ba kontrollkomiteen om å gjennomføre ei høring i saken om kutt av båtruter som viste seg å ha liten innsparingseffekt. Fylkesrådet har fått fram til neste fylkesting til å besvare spørsmålene.

Passasjerer får hjelp til å komme av Ferga
Foto: Rune Wold