Kratholm mister legelisensen

Helsetilsynet har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til øyelege Jens Kratholm i Narvik i medhold av helsepersonelloven§ 57 første ledd. – Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», skriver tilsynet.