Leger går i strupen på egen sykehusledelse

I et tre sider langt brev til Helse Nord tar flere tillitsvalgte leger et kraftig oppgjør med sin egen ledelse. – Vi er moralsk forpliktet til å si ifra.

styremøte Nordlandssykehuset

Her er ledelsen i Nordlandssykehuset da de tidligere i november enstemmig vedtok å legge ned Enhet for traumelidelser. Nå retter leger ved det samme sykehuset kraftig kritikk mot egen ledelse.

Foto: John Inge Johansen

Etter at et enstemmig styre i Nordlandssykehuset tidligere i november vedtok å legge ned Enheten for traumelidelser, tok saken en ny vendig onsdag.

Styret i Helse Nord ba Nordlandssykehuset utsette den omstridte nedleggelsen fordi de vil ha mer informasjon.

Nå må styret i Nordlandssykehuset tåle kraftig kritikk fra sine egne. I et tre sider langt brev til Helse Nord tar leger ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Nordlandssykehuset et oppgjør med sin egen ledelse.

– Ikke forsvarlig

Legene selv vil ikke la seg intervjue, men i brevet som NRK har fått tilgang til, signert hovedtillitsvalgt og overlege Tone Klæboe, hevder legene at det ikke er forsvarlig å legge ned tilbudet, og at kritiske røster er avvist.

De mener videre at det hele har vært en uryddig prosess der ledelsen overhodet ikke har lyttet til innsigelser fra fagpersonell ved enheten, og at innspillene deres enten er blitt utelatt eller feilsitert.

Konklusjonen i risikovurderingen var så vidt langt fra det vi som faggruppe kan stå inne for, at vi anså oss som moralsk forpliktet til å redegjøre for vår bekymring.

Legegruppen ved Klinikk for psykisk helse og rus

Legene reagerer også på at deler av risikoanalysen, der ledelsen konkluderer med at det er forsvarlig å legge ned tilbudet, er unndratt offentligheten ,og at det heller ikke er kjent hvem som har vært med på å utarbeide den.

NRK har tidligere skrevet at verken styret eller brukerutvalget ved Nordlandssykehuset fikk se risikoanalysen før avgjørelsen av nedleggelse ble tatt.

Reagerer på «støy»-begrep

I styrets behandling står det blant annet at pasienter som har behov for lengre innleggelse på sykehusnivå, vil måtte benytte tilbudet ved Viken senter i Troms eller Modum Bad i Buskerud, som også behandler samme pasientgruppe.

Ikke mindre uforstående stiller vi oss til at den sterke reaksjonen fra brukerne av enheten overhode ikke er ansatt interessant i risikovurderingen. Fastholder man at denne reaksjonen er å anse som støy? Hvis brukererfaring er viktig, noe som er behørig understreket i oppdragsdokumenter, hvorfor anser man det ikke interessant når brukerne virkelig har noe på hjertet?

Legegruppen ved Klinikk for psykisk helse og rus

Men klinikkdirektør ved Modum Bad, Tron Svagår, ble aldri orientert om saken.

– Dette er et vedtak gjort på leirføtter. De har jo ikke ryggdekning for å si at disse pasientene kan få tilbud her hos oss, sa en oppgitt Svagård til NRK tidligere denne måneden.

Etter at det ble kjent at Enheten for traumelidelser ble vedtatt nedlagt fra nyttår kom det kraftige protester fra flere hold.

I brevet viser legene også til at reaksjoner fra brukere av enheten ble omtalt som «støy» av ledelsen. Et utsagn både pasienter og pårørende reagerte sterkt på.

Mener påstandene er feilaktige

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene fra legene.

Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset kjenner seg ikke igjen i påstandene fra legene, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen. – De bygger åpenbart på manglende kunnskap om hvordan arbeidet har skjedd.

Foto: NRK
Paul Martin Strand

Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, sier de forholder seg lojalt til at Helse Nord ønsker en ny vurdering i traumesaken.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi mener at flere av de påstandene som fremkommer er feilaktige, og de bygger åpenbart på litt manglende kunnskap om hvordan arbeidet har skjedd, sier hun.

– Arbeidet er blitt ført gjennom en sterk innvolvering av flere leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og klinikksjef. Det samme gjelder også tillitsvalgte som har vært med i prosessen.

– Så her har det vært god innvolvering?

– Det har vært en lang prosess der både psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere, klinikksjef, tillitsvalgte og også brukerutvalget har vært med.

– Hvorfor tror dere da legene har en helt annen oppfatning?

– Det fremkommer påstander som vi mener er helt feil, og som åpenbart bygger på manglende kunnskap om hvordan arbeidet har skjedd.

– Forholder oss lojalt til utsettelse

Ettersom Helse Nord onsdag ba om at nedleggelsen utsettes, er legene langt på veg blitt hørt.

– Akkurat nå er det helt åpent. Det kan bli den løsningen styret ved Nordlandssykehuset har foreslått, eller det kan bli en annen løsning. Nå får vi bare ta det med ro, så skal alt dette gjennomgås grundig, sa styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord til NRK onsdag.

Han sier tidligste mulighet for ny behandling er 18. desember. Hvis ikke det skjer er neste mulighet tidlig i februar på nyåret.

Utsettelsen kommenterer administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, på følgende måte:

– Jeg konstaterer at Helse Nord-styret ønsker en fornyet vurdering av hvorvidt man i Nord-Norge nå skal følge de nasjonale strategier om at behandlingsforløpene skal ivaretas ved de distriktspsykiatriske sentrene for denne pasientgruppen.

– Dette er en nyansering i eiers oppdrag til oss som vi selvsagt vil forholde oss lojalt til.