Hopp til innhold

Disse to pressemeldingene ble sendt med ti minutters mellomrom og skaper full splid

De omstridte hurtigbåt- og fergekuttene i Nordland fortsetter å skape debatt. Nå er det medlemmene i fylkestingets kontrollutvalg som krangler om hvorvidt det skal gjennomføres en høring eller ikke.

Kontrollutvalget pressemeldinger

I går vedtok Nordland Fylkestings kontrollutvalg enstemming en åpen høring om prosessen i forkant av hurtigbåtkuttene. I dag var situasjonen en annen og med minutters mellomrom ble det sendt ut ulike pressemeldinger fra nestlederen og lederen i kontrollutvalget.

Foto: NRK

I fjor ble det vedtatt en rekke ruteendringer og kutt i båttilbudet langs kysten i Nordland.

Endringene er svært omstridt og flere mener tilbudet for folk langs kysten er blitt både dårligere og dyrere.

Tidligere denne måneden ble det kjent at fylkesrådet har fått kritikk fra fylkesrevisjonen, for oppstarten av saksbehandlingen i forkant av kuttene.

Før jul forklarte fylkesrådet seg om saken og i går ble det kjent at Fylkestingets kontrollutvalg enstemmig hadde vedtatt en åpen høring om saken for en ytterligere gransking.

Men i dag hadde deler av kontrollutvalget ombestemt seg, da et mindretall av medlemmene var uenig i oppfatningen av vedtaket. Det ble derfor bedt om en ny avstemning omkring høringsvedtaket.

Avstemningen ble gjennomført og det ble igjen flertall for høring.

– Politisk sirkus

Det ble da sendt ut en pressemelding fra kontrollutvalgets leder, Marianne Kvensjø, som slo fast at det fortsatt var flertall for høring.

Kjell Are Johansen, fylkestingspolitiker, Nordland Ap - fra Andøy

Kjell Are Johansen kaller saken for et politisk sirkus.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ti minutter etter kom det en ny pressemelding. Denne gangen fra nestlederen i kontrollutvalget, Kjell Are Johansen, som går hardt ut mot lederen i kontrollutvalget.

– Hun gjør kontrollutvalget til et politisk sirkus hvor det blir gjort forsøk på omkamp om saker som ligger til fylkestinget, sier Johansen og sikter til de vedtatte ruteendringene.

Han er uenig i hvordan gårsdagens høringsvedtak ble formulert og mener at utformingen bidrar til å nøre opp om kystfolkets krav om omkamp.

– Kontrollutvalget er en helt feil arena for det lederen og flertallet utvalget legger opp til.

– Trist

Den noe pussige strømmen av pressemeldinger fra kontrollutvalgets medlemmer, førte tirsdag til et oppbrudd på fylkestinget, der gruppelederne forsvant inn på hvert sitt grupperom for å diskutere saken.

Lederen for kontrollutvalget, Marianne Kvensjø, sier hun synes Johansens utspill i media er trist.

Hun avviser at høringsvedtaket er et utrykk for omkamp om de vedtatte kuttene.

– Kontrollutvalget driver ikke med politisk spill. Vi har hatt en ryddig prosess med to vedtak og er kun opptatt av å påse at prosesser drives på en forsvarlig måte.

Hurtigbåten Ofoten

Det nye båttilbudet langs kysten har opprørt mange. Nå er det også full strid om hvorvidt prosessen rundt kuttene var gode nok.

Foto: Helge Lyngmoe