Kortere ventetid for adopsjon

Tiden det tok å adoptere fra utlandet gikk litt ned i 2015, ifølge Adopsjonsforum. Familiene som fikk adoptere gjennom Adopsjonsforum i fjor, brukte i gjennomsnitt fem år og tre måneder fra de startet prosessen til de hentet barnet. Det er to måneder mindre enn i 2014. Totalt ble 132 barn adoptert fra utlandet i fjor.