Kortere ventetid

Det skal bli kortere ventetid for å komme til vurdering og behandling for barn og unge med psykiske lidelser og rusproblemer.

Psykiatri
Foto: Scanpix

Det lover helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.
– Ventetida for å bli vurdert bør ned til 10 dager, og start på behandling bør komme i gang minst innen 90 dager etter at behovet er registrert, sier Brustad.

Torsdag mottok hun en rapport fra ei arbeidsgruppe som har sett nærmere på hvordan en ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske problemer og rusproblemer kan utformes, og hva som kan gjøres for å få ned ventetida.

Brustad sier at hun støtter forslagene fra arbeidsgruppa, og regjeringen vil så raskt som mulig følge opp dem opp, blant annet med forskrifter og instrukser til helseforetakene.

– Vi vil be helseforetakene om å prioritere psykiatri framfor somatiske lidelser fordi vi ligger etter på dette området, sa Brustad da hun mottok rapporten fra arbeidsgruppens leder, direktør i psykiatrien i Vestfold, Stein-Are Agledal. (©NTB)