Korrupsjonssiktet tilbake i jobb

Rådmannen i Rana får fortsette i jobben til tross for at han er siktet for grov korrupsjon.

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana

BLIR IKKE SUSPENDERT: Rådmann Sigmund Johnsen får fortsette i jobben

Foto: Øystein Nygård

– Det er veldig uheldig at rådmannen i Rana får fortsette i jobben mens han er under politietterforskning, siktet for grov korrupsjon. Det sier 1. amanuensis ved Universitetet i Nordland, Rolv Lyngstad.

Lyngstad mener måten radmannssaken er håndtert på skaper mistillit til kommunepolitikerne i Rana.

– Det ryddigste hadde vært at rådmannen fratrådte sin stilling mens han er under politietterforskning, sier Lyngstad, som ikke ser bort fra at kommunens håndtering av denne saken kan påvirke utfallet av høstens kommunevalg.

Knapt flertall

Video Permittert rådmann tilbake på jobb

Det var med sju mot seks stemmer at formannskapet i Rana i dag tirsdag bestemte at rådmann Sigmund Johnsen skal få fortsette i jobben. Mindretallet gikk inn for at rådmannen skal suspenderes mens politietterforskningen av han pågår.

Det betyr at rådmannen etter alt å dømme møter på jobb i morgen, siden permisjonen hans løper ut i dag. Rådmannen har ikke bedt om å få forlenget permisjonen.

Rådmann Sigmund Johnsen ønsker ikke å gi noen kommentar til NRK om saken, men sier at han etter forutsetningene er tilbake på jobb i morgen.

Et splittet formannskap

Leiar i Rana Høgre Kai Henriksen

Kai Henriksen (H)

Foto: Frank Nygård / NRK

Formannskapet i Rana er med andre ord splittet i rådmann-saken, men flertallet med en stemmes overvekt stemte altså ned forslaget om å suspendere ham.

Det var Kai Henriksen (H) fra opposisjonen som fremmet forslaget om å suspendere rådmannen. Henriksen sier han er skuffet over at forslaget ble nedstemt.

– Dette er beklagelig. Rådmannen burde vært suspendert inntil etterforskningen har avklart hans forhold ut fra korrupsjonsanklagen. Dette fordi denne korrupsjonssaken handler om kommunens forretningsdrift, hvor rådmannen er sentral, sier Henriksen

Ikke grunnlag for suspensjon

Fungerende ordfører Inge Myrvoll (SV) forklarer vedtaket slik:

– Det er ikke grunnlag for å suspendere rådmannen fordi han verken er tiltalt eller dømt, og vi finner det derfor best at han fortsetter i jobben. Det er vanskelig å drive kommunen uten rådmannen på plass, sier Myrvoll.

Inge Myrvoll

Fungerende ordfører i Rana, Inge Myrvoll (Sv)

Foto: Wikipedia

Ifølge Inge Myrvoll har rådmannssaken kostet veldig mye for omdømmet til Rana kommune.

– Jeg syntes det har vært en belastende tid, med flere belastende saker. Jeg håper det nå er over, og at vi snart kan konsentrere oss om alt det bra Rana kommune gjør. Og at vi som kommuneledelse kan ha fokus på det vi egentlige skal drive, nemlig å drive kommunen best mulig, sier Myrvoll.

Rådmann Sigmund Johnsen vil ikke la seg intervjue av NRK om denne saken.