NRK Meny
Normal

– Halvparten av all korrupsjon skjer i det offentlige

Over halvparten av all korrupsjon som blir avdekket i Norge er knyttet til det offentlige. Det viser en oversikt over korrupsjonsdommer organisasjonen Transparency International har samlet.

Formannskapet i Rana

Formannskapet i Rana med ordfører Kai Henriksen (H) i midten, vedtok bare to uker før rettssaken starter å avskjedige Sigmund Johnsen som rådmann.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I januar ble den tidligere rådmann i Rana Sigmund Johnsen tiltalt for grov korrupsjon.

Bakgrunnen for tiltalen er blant annet at Johnsen på ferie i Tyrkia bodde gratis i leiligheten til Cafer Karan, som er sentral næringsaktør i Rana.

Senere kjøpte rådmannen en leilighet fra Cafer Karan for 1,7 millioner kroner. Det ble i ettertid klart at det forelå en takst på 2 millioner kroner.

Mandag starter rettssaken mot de to.

– Bare toppen av isfjellet

Erling Grimstad

Erling Grimstad

Foto: NRK

Fra 2003 til 2011 har det falt 27 korrupsjonsdommer her til lands. Advokat og korrupsjonsjeger Erling Grimstad, som har mange års erfaring fra Økokrim, tror dette bare er toppen av et isfjell.

– Jeg er helt sikker på det, blant annet fordi politiet har en begrenset innsats til å behandle slike saker. Det er altfor svak innsats fra de offentlige myndighetene, til å virkelig ta tak i alle de sakene som det er indikasjoner på og som det er varslet om, sier Erling Grimstad.

Politimann dømt for korrupsjon

Til tross for at Norge kommer bra ut på verdensbasis, viser en korrupsjonsindeks fra organisasjonen Transparency International at Norge kommer dårligst ut blant de nordiske landene når det gjelder korrupsjon.

En av de nyere korrupsjonsdommene gjelder nettopp en politimann som jobbet på Helgeland. I juni i fjor ble han dømt til ti måneders fengsel for grov korrupsjon. Mannen innrømte å ha mottatt 55.000 kroner for å ha engasjert seg i en politisak på fritiden.

Vil nekte for korrupsjon

Advokaten til Sigmund Johnsen sier den tidligere rådmannen kommer til å nekte straffskyld når rettssaken starter på mandag.

– Han mener det ikke er grunnlag for tiltalepostene og kommer til å benekte straffskyld, sier forsvarer Henrik Boehlke.

Forretninger med kommunen

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana

Tidligere rådmann i Rana, Sigmund Johnsen, avviser sammenblanding av roller, og sier til nrk.no at det bra saken nå kommer opp for retten slik at fakta kommer på bordet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Cafer Karan hadde også betydelige forretningsmessige forbindelser til Rana kommune. Blant annt eide og drev Karan restaurant Babettes AS som hadde serverings- og skjenkebevilling og som leide lokaler av det kommunaleide selskapet Stakobygget AS.

I tiltalen står det at korrupsjonen anses som grov blant annet fordi den er forøvd av en offentlig tjenestemann.

Siktelse mot teknisk sjef henlagt

Med på ferieturen til Tyrkia var også teknisk sjef i kommunen Bjørn Bech Hansen. Han ble også siktet, men siktelsen ble senere henlagt.

Saken har også vært behandlet i kommunen.

Kontrollutvalget i Rana konkluderte med at både rådmann og teknisk sjef har brutt kommunens etiske regelverk. Men da saken kom opp i kommunestyret, mente de at begge to hadde holdt seg innenfor de etiske retningslinjene.

Tette bånd

Cafer Karan

Cafer Karan eide en leilighet i Tyrkia, som han lånte bort gratis til tidligere rådmann Sigmund Johnsen og teknisk sjef Bjørn Bech Hansen i Rana kommune.

Foto: Øystein Nygård

Guro Slettmark som er generalsekretær i Transparency international Norge tror det er vanskelig å skille rollene i små samfunn.

– Denne saken er ikke nødvendigvis så unik. Vi har noen helt spesielle utfordringer i Norge fordi vi er en liten og tett sammenvevd befolkning. Det er utfordrende, fordi man lett kommer i en posisjon der avgjørelser lett kan bli tatt for å begunstige venner og bekjente, eller at særinteresser får fortrinn foran fellesskapets interesser, sier Slettmark.

Har hentet dommer utenfra

Små forhold gir seg også utslag når korrupsjonsrettssaken starter i Rana tingrett mandag. To av de tre dommerne i Rana tingrett vil ikke delta når saken starter.

Tingrettsdommer i Rana, Rolf Selfors, har erklært seg inhabil.

– For egen del har jeg erklært meg inhabil som følge av at min kone satt i kommunestyret forrige sesjon. Som representant behandlet hun og voterte over spørsmålet om rådmannen ved sine disposisjoner hadde overskredet de etiske retningslinjer, sier tingrettsdommer Rolf Selfors.

Heller ikke sorenskriver Fredrik Meyer vil behandle saken.

– Sorenskriveren erklærte seg ikke direkte inhabil, men ønsket ikke å behandle saken som følge av nær kontakt med administrasjonen i Rana kommune i forbindelse med utarbeidelse av nye lokaler for Rana tingrett, sier Selfors.

Han sier at de aldri har hatt en lignende sak i Rana tingrett tidligere.

39 vitner innkalt

Det er satt av 8 dager til saken.

Hele 39 vitner er innkalt, deriblant tidligere ordfører Geir Waage, teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen, og leder for LO i Rana, Inge Myrvoll.

Teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og rådmann Sigmund Johnsen i Rana

Kommunestyret i Rana vedtok at teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og tidligere rådmann Sigmund Johnsen i Rana ikke har brutt det etiske regelverket til kommunen.

Foto: Julija Sapic/NRK