Hopp til innhold

Føler seg bombardert av informasjon: – Komplett umulig å følge med på alt

Smittevernoverlegen kommer med krass kritikk av det han mener er detaljstyring fra regjeringa: – Går over alle støvelskafter!

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, er ikke nådig i sin kritikk av måten regjeringa har håndtert informasjon på.

Foto: Ole Dalen / NRK

I går ble de første vaksinene satt i fylkeshovedstaden Bodø.

Ved en glipp rykket en lege fremst i køen. Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen hadde ikke fått med seg skrivet som sa at helsepersonell først skulle vaksineres i uke 2.

Han mener episoden illustrerer godt en trend han har merket seg over tid:

Informasjonsmengden fra myndighetene blir stadig mer uoversiktlig. Han føler seg «bombardert» med papirer om retningslinjer og regler som hele tiden endrer seg.

– Vi har blitt et slags «avstemplingskontor» for veldig detaljert regelverk. Det å forholde seg til alt og ikke trå feil, det har blitt en komplett umulighet.

– I alle fall om man samtidig skal følge med på det medisinskfaglige, og være operativ i kommunen, sier Hagen til NRK.

Kritisk

Han er ikke alene om å reagere på regjeringens informasjonsstrategi.

Tirsdag skrev 59 kommuneoverleger en kronikk. Her adresserte de noe av det samme.

«Manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere», skriver de.

De etterlyser forutsigbarhet, og sammenligner med «Joker Nord». TV-programmet Team Antonsen ved Bård Tufte Johansen hadde i sin tid.

Og er kritiske til at endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser. Uten at legene får en «heads up» først.

Hagen i Bodø mener anvisningene fra myndighetene har blitt så detaljerte, at man nesten må ansette et eget byråkrati for å takle mengden.

– Pluss rapporteringskrav som også går over alle støvelskafter! Særlig for små kommuner som ikke har så mye folk, så blir det nesten kvelende.

– Man burde heller gi rammevilkår, og overlate de mer detaljerte avgjørelsene til den enkelte kommune. Nå føles det som om den myndighet kommunene har i forhold til sitt smittevern, gradvis blir underminert.

– Men kan man ikke forstå at myndighetene har et behov for å styre ganske detaljert

– Nei, jeg kan egentlig ikke det. Det kan faktisk oppfattes som mistillit mot at kommunene klarer å styre selv, sier Hagen.

Bodø by, oversiktsbilde

Bodø by.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Bekymret

Han mener kommuneoverlegene sitter igjen med lite myndighet på hvordan ting skal gjøres.

– Det må være samsvar mellom det man er ansvarlig for, og det man har myndighet over, sier Hagen.

– Jeg er bekymret for at tiltakene vil treffe veldig ulikt. Det er ikke sikkert at det som er riktig for Bærum også er riktig for Karasjok.

Uforutsigbart virus

NRK var onsdag kveld i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet.

De viser til en replikk skrevet av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Her skriver han at han forstår frustrasjonen hva gjelder informasjonsflyt.

– Vi vil sikre at de får vite når pressekonferansene finner sted, og hvor de kan finne kvalitetssikret informasjon om tiltakene som blir varslet, skriver Høie.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å sørge for at kommuneoverlegene får informasjon.

– Målet vårt er å varsle kommunene, befolkningen og mediene så raskt som mulig om smitteutviklingen og hvilke tiltak som kan bli aktuelle på kort og lang sikt.

– Vi bruker pressekonferansene våre til dette. Helsedirektoratet kommuniserer i tillegg med kommunene gjennom ukentlige møter med statsforvalterne, de som tidligere het fylkesmennene, skriver Bent Høie.

Han påpeker også at viruset er uforutsigbart og sprer seg raskt, og at regjeringen derfor enkelte ganger må sette i verk nye tiltak svært raskt.

Les hele replikken her: