Hopp til innhold

Innfører lokale regler som FHI er skeptiske til: – Vil unngå at folk havner i samvittighetskrise

Smittevernlegene i Vesterålen vil unngå at folk tvinges på jobb, selv om de er potensielle smittebærere. Nå innfører de en lokal forskrift som FHI er skeptiske til.

Stokmarknes sentrum.

Fra Stokmarknes, kommunesenteret i Hadsel kommune i Vesterålen. Hele regionen har gått sammen for å slå ned det pågående smitteutbruddet.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

To lokale forskrifter, som er strengere enn de nasjonale, ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Hadsel kommune i Vesterålen i dag.

De innfører karanteneplikt også for folk som har fått én vaksinedose for mer enn tre uker siden, og forlenger skjenkestoppen fra midnatt. Målet er å forhindre videre smitte.

Det samme har de andre smittevernlegene i Vesterålen bedt om i sine kommuner.

Smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel kommune

Smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel kommune.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er et pågående stort utbrudd i regionen. Smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel sier dette handler om at de er færre fagfolk og dermed mer sårbare.

– Vi er helt på grensa av kapasiteten vår.

De har vært nødt til å hente folk hjem fra ferie, stenge et legekontor og ta ned drifta på andre på grunn av manglende kapasitet.

Slik den nasjonale forskriften er nå, slipper de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden å gå i karantene selv ved symptomer eller som nærkontakt – forutsatt at de tar koronatesten (PCR-test):

– Vil unngå at folk havner i ei samvittighetskrise

De lokale reglene er altså strengere enn de nasjonale reglene.

Målet er, i tillegg til å forhindre smitte, å unngå av folk havner i ei «samvittighetskrise». Det sier fungerende smittevernlege i Sortland, Hedda Mørch:

– Flere har blitt bedt om å møte å jobbe selv om de vet at de kan ha vært utsatt for smitte. Men med de nye forskriftene må de altså holde seg hjemme og unngår dermed ei potensiell samvittighetskrise ved å møtte møte på jobb og muligens smitte andre.

Hedda Mørch, vikarierende smittevernoverlege i Sortland.

Hedda Mørch, vikarierende smittevernoverlege i Sortland.

Foto: Linn ft

– Flere har blitt syke i dette utbruddet som har fått første dose for over tre uker siden. Vi ser at det er fornuftig å ha dem i karantene fram til de får testet seg.

I Sortland har fem personer blitt syke – som også har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden. I Hadsel er tallet to.

Men for å pålegge noen karantene, trenger de en forskrift.

– Da følger både plikter, men også rettigheter. Som for eksempel sykepenger, sier Mørch.

FHI skeptiske

Men Folkehelseinstituttet er skeptiske til innføringen av de nye, lokale reglene.

Det kommer det frem av sakspapirene til formannskapet. I papirene står det:

«Det har vært dialog med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om denne forskriften. De har generelt vært skeptiske til at det lokalt gjøres tiltak som avviker fra sentrale føringer på dette området.

Det er derfor bedt om at en begrunner forskriften spesielt. Kommunen har anledning til å innføre lokale forskrifter.»

I en e-post til NRK skriver Frode Forland i FHI at de har vært i løpende dialog med Hadsel og de andre kommunene i Vesterålen og Harstad-regionen om de pågående utbruddene.

– Vi har vært skeptiske til å innføre nye karanteneregler for vaksinerte siden vi har erfaring for at utbrudd lar seg stoppe uten en slik regulering. Det er et krav at smitteverntiltakene skal være godt medisinskfaglig begrunnet, nødvendige for smittevernet og tjenlige etter en helhetsvurdering. Man skal alltid prøve med frivillige tiltak først.

– Er tiltaket fra Hadsel nødvendig slik FHI ser det?

– Slik smittesituasjonen i Hadsel nå utvikler seg, er antall nye smittede nedadgående, og utbruddet synes å være under kontroll med de tiltak som er i iverksatt.

Gjelder til 22. august

De to nye forskriftene innebærer også at alkohol kun kan skjenkes i forbindelse med matservering. Dette gleder fra og med fredag 30. juli til og med søndag 8. august.

Den andre lokale forskriften er ny, og innebærer at folk som har fått én vaksinedose for mer enn tre uker siden nå skal i karantene på lik linje med uvaksinerte.

Dette gjelder fra og med 1. august og til og med 22. august.

Alle kommunene i Vesterålen har i løpet av de siste dagene hatt likelydende saker til behandling.

I Hadsel har det ikke vært positive prøvesvar siden onsdag.